Parafia św. Antoniego

z Padwy w Rząsce

WYPOMINKI

Wypominki 7:30
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Piotra, Anny Grzegorczyk, Jana, Katarzyny Czepiec, Anny Szeleźnik; Lucyny Kruk; Jerzego Górka, Jakuba i Rozalii Grzegorczyk; Ewy i Władysława Misielak, Tadeusza Kruka; Zofii, Konstantego, Mariana, Stanisława, Zofii, Marii Wawrzeniów, Edwarda, Marii, Stanisława Strumińskich, Janiny, Stanisława, Krystyny Pacuła, Katarzyny Bilskiej i zmarłych z rodziny Kaszubów; Antoniego, Józefa, Rozalii, Anieli Ryś, Józefa Ziębickiego, Elżbiety Ryś-Ziębickiej, Jakuba, Stanisławy, Rozalii, Marii, Nowak; Katarzyny, Marka Mazur, Anieli, Tomasza Lisek, Benedykta, Tadeusza Kościelniak i zmarłych rodziców, Henryka, Urszuli, Józefiny i zmarłych z rodzin Mazurów i Machowskich; Stanisława, Wandy, Aleksandra Ciepela, Władysława Bendykowskiego i zmarłych rodziców; Zofii, Anety, Mieczysława Halik, Stefanii, Marii, Mieczysława, Józefa Krawczyk; Teofila Smyksy, Antoniny, Jakuba Kubik z dziećmi, Stanisława i Józefa Antosz; Tadeusza, Marka i zmarłych z rodziny Kanasów, zmarłych z rodzin Bodzentów, Czekajów, Sobczyków; Barbary, Józefy, Marii Madej, Julii Zawiła, Janiny, Stanisława Okrutniak i zmarłych rodziców, Janiny, Mieczysława Zawiła, Wiktora Grabowskiego; Tomasza, Marianny, Józefa, Wojciecha, Anny, Zofii Pałac; zmarłych z rodziny Trojanowskich; Józefa, Marii, Sabiny, Kazimierza Malik i zmarłych z ich rodzin, Stefana Rusinek, Józefa, Marianny, Andrzeja Kawalec i zmarłych z ich rodzin; Franciszka, Katarzyny, Witolda Nęcka, Jana, Zofii, Marii Krzyściak, siostry Służki; Ryszarda, Władysławy Farbaniec, Zbigniewa Mrula, Zbigniewa Kaszuby, Anny i Józefa Golonka; Mariana Dyrda i jego rodziców, Rozalii Góralczyk, Jana, Marii Stachnik i ich rodziców oraz córki Rozalii; Stanisławy, Wojciecha, Janiny, Edwarda Wolnik, Anny, Jana Grzegorczyk i ich dzieci, Józefa Grzegorczyka, Władysławy Wiecheć, Władysława Danek, ks. Władysława Bartonia, ks. Józefa Matlaka; Franciszki i Stefana Stats, Anny i Jana Ziarkowskich; Heleny i Kazimierza Szczypińskich, Janiny i Jana Dylawerskich, Franciszka i Anny Galon, Edmunda i Anny Pieczonka, zmarłych z rodzin Kugiel i Jakubczyk; Stanisława, Eugeniusza, Marcina Bosak, Andrzeja Wygoda, Jana, Marię Jagła; Zofii, Jana Koza, Stefanii, Ludwika Ścibor, Ewy Ścibor-Gołąbek; Stanisława, Ludwiki Turek, Ryszarda Pajora; Marii, Stefana Podolskich, Anny, Józefa Ganczarczyk; Marcijanny Pułka, Katarzyny, Bolesława Pirowskich, Marii, Piotra Młynarczyk, Anieli, Adelajdy, Tadeusza Budka; Anny, Józefa, Adama Smęda, Janiny, Józefa Filak; Krystyny, Stanisława Górka, Anny, Józefa, Władysława Nędzka, Joanny Lipik; Marii, Aleksandra Korbut i ich dzieci; Marii, Stefana Bożek, Władysławy Łazowskiej, Katarzyny, Jana, Edwarda Kowalczyk; Stefana, Rozalii, Waldemara, Klemensa, Józefy Kostaś, Karola, Karoliny, Krystyny Gębołyś, Andrzeja, Stefana, Heleny Słabych, Juliana, Katarzyny, Jerzego Duda, Anieli Nowińskiej; Stanisława Jasek, Anny, Władysława Chochorek; Józefa, Antoniny Pierzchała, Stanisława, Jadwigi Wójtowicz, Janiny Kleszcz; Tadeusza Cygal, zmarłych z rodzin Węclewicz, Pułka, Paleta i Grzegorczyk; Adeli i Stanisława Majewskich; Jadwigi, Władysława Pieniążek, Władysławy, Jakuba Szumiec, Tadeusza Mazura, Stanisławy Sidzina; Katarzyny, Wojciecha Dziudziek, Jadwigi, Wawrzyńca Kowalik, Anny, Franciszka, Andrzeja Grabka; Teofila, Anny Wielowskich, Andrzeja, Anieli Nowak, Agnieszki, Józefa Kacik, Stanisławy Nowak; zmarłych z rodziny Łysoń; Władysława Sobesto, Barbary Stępień i ich rodziców; Andrzeja Żurka i zmarłych rodziców, teściów, krewnych, powinowatych i przyjaciół; Pawła Janika i jego rodziców; Zofii, Edwarda Michalik i zmarłych rodziców, Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak i zmarłych rodziców; Karola, Marii Szewczyk, Jerzego Jelenia, Józefa, Zofii Grzegorczyk; zmarłych z rodzin Sośnickich, Nęcków, Kobiatków; Jana, Haliny, Stanisława, Marii Wojdyłów; Barbary Siwosławskiej, Stanisława Kozy i zmarłych rodziców – Stanisława i Franciszki Koza, Hieronima i Heleny Widurskich; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii, Władysława, Wojciecha Nowak, Marii Bator, zmarłych z rodzin Kaszyckich, Kwiatkowskich, Podolskich i Nowaków; Mieczysława Kanii, Stefana Krzysiaczka i syna Stefana; Stefanii Kruk, Jana Palety, Anny, Edwarda Bałuszek, Henryka, Marii, Zbigniewa, Marii, Józefa Dyrda; Janiny Bialik, Ryszarda, Antoniego, Karoliny Maciąg, Zofii, Jakuba Nowak, Łukasza, Marcina, Ludwika Chodorowskich; Rozalii, Wawrzyńca, Stanisława Krzykawskich, Władysława Samka, Marii, Franciszka Kos, Marii, Władysława Knawa, Wiktorii, Józefa Malaga; Mieczysława Trzaska, Stefanii, Rudolfa, Tadeusza Trzaska, Andrzeja, Marii, Adama Baczyńskich, Barbary, Adama Zarzęckich; Jadwigi, Józefa Nowak; Antoniego Kaszuby, Lucyny Józefek, Antoniny Bieniek, Jana, Władysława Wrona, Janiny, Mariana, Aleksandra Jamróz, Ireny, Eugeniusza Gajkowskich; Zdzisława, Krystyny, Jerzego Czepiec, Marii, Tomasza Synowskich, Jana Pietrzyka i zmarłych dzieci; zmarłych z rodzin Morysów, Grzegorczyków, Nęcków; 

 

 

Wypominki 9:30
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Amalii, Józefa Puchała, Krystyny Bulanda, Teresy Sikorskiej; Tadeusza Zielińskiego, Zofii i Franciszka Dyrda; zmarłych z rodziny Domagałów, Grabowskich, Kozów i Niedbałów; Marii i Franciszka Janeczek, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Tadeusza Mularczyka; Zbigniewa, Tadeusza, Stefana, Marii Stachurskich, Antoniny, Stanisława Synowskich, Stefanii, Józefa Korabik, Marka Jaskólskiego; Piotra i Wiktorii Wierzbickich, Franciszka i Antoniny Madej; Józefy i Józefa Puszkarz, Józefy i Józefa Kowal, Wiktorii Pawlik; Kazimierza Karasia, Józefa i Julii Nowak; Anny, Władysława, Zbigniewa Hankowicz, Aleksandry i Władysława Dziura, zmarłych z rodziny Jamrozów i Anny Kaszuba; Jana i Stanisławy Powroźnik; męża Władysława, synów Mariana i Czesława, Bronisławę Łabędź, Andrzeja Badaja; Marii, Stanisława, Stefanii, Anny, Andrzeja Paciorek, Stanisławy, Edwarda, Ryszarda, Danuty Kupiec, Bartłomieja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julię i Józefa Nowak, Jana Dyrdę, Józefa Grzegorczyka, Joanny i Juliana Odzieniec, Władysława Czereb, Stanisława Trybus; zmarłych z rodzin Domagała i Pieniążek; Edwardy, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Wiktorii i Jana Kaszuba, Władysławy i Józefa Rospond, Rozalii, Gewnowefy, Franciszka Halik; Anny, Bartłomieja, Stanisława, Kazimierza Grabowskich, Jana, Marii Dyrda, Julii i Józefa Nowak, Marii Paciorek, Józefa Grzegorczyk, Marii Kos, Jakuba Wójtowicza; Anastazji, Marii, Wojciecha, Antoniego Witala, Marii Jaje, Władysława Więclewicza, Augustyny Noworyta i zmarłych z ich rodzin; Rozalii, Jana Woszczyna, Marii, Neofita Hrygorczuk, Stanisława Filipowskiego; Stefanii, Jakuba, Rozalii Grzegorczyk, Anny, Macieja Wadyl, Anny Prochal; Pawła Prokockiego, Andrzeja, Wiktorii Nowak, Haliny i Tadeusza Chat, Andrzeja Nowaka, Cecylii Zielińskiej; Jana Słabego; Teofila Witala, Franciszki i Józefa Grabka, Władysława i Krystyny Puchalskich; Marii i Stanisława Bartoszewskich; za zmarłych z rodziny Niedbała; Tomasza Krawczyka i zmarłych z rodziny Krawczyków i Rosów; Marii i Mieczysława Buczak, Jana Dyrda; Anny, Bartłomieja, Stanisława, Kazimierza Grabowskich, Marii Paciorek, Józefa, Zofię Grzegorczyk i zmarłych z rodziny, Julię i Józefa Nowak, Jana Dyrdę; Władysława, Krzysztofa, Piotra, Rafała, Zbigniewa Kozaczyk, Julię i Piotra Suchan; Józefa Porębskiego; Krystyny i Stanisława i zmarłych z rodziny Niedbałów i Koziołów; Marii i Stanisława Grzegorczyk, Władysława Sobesto, Jana, Anny Sośnickich, Izydora, Marii, Kazimierza Chrabąszcz; Franciszka, Józefy, Franciszka, Bogdana, Julii, Antoniego Słabych, Antoniego, Ewy, Łukasza Witala, Eugeniusza Palucha; Anny, Jakuba, Eugeniusza, Kazimierza Pułka, Anny, Andrzeja, Stanisława Ulmaniec; Władysława Czereb, Marii Paciorek, zmarłych z rodzin Wróbłow, Czerebów i Paciorków; Alicji, Stanisława, Tomasza Król, Marii Znamirowskiej, Stefanii, Józefa Nowak, Michała, Honoraty, Ewy Zdechlikiewicz; Józefa, Stefanii, Wincentego, Kruk, Marii i Władysława Machlowskich; Rozalii i Wojciecha Koza, Bronisława, Antoniny Kukiełka, Henryka Sopata; Janiny Kleszcz, Anieli Szynal, Bronisławy, Fryderyka, Stanisława Żołądź; Stanisławy, Tadeusza Trzaska, Marii Juszczyk, Marii i Władysława Mączyńskich; Edwarda Pożyczko, Mariana i Edwarda Nowak i zmarłych rodziców; Stanisława i Romana Niedbałów; Marii, Wojciecha, Zofii, Henryki, Jana, Eugeniusza Nędzków, Jana, Józefa Bialik; Antoniego, Marii Sowa, Jana, Jadwigi Swiba, Stanisława, Olgi Włodarczyk; Bogumiły i Jana Korpak; Marii, Edwarda Gala, Krystyny, Andrzeja Kareckich, Zofii, Ludwiki, Franciszka Garus i zmarłych z rodziny Galów, Marii, Zbigniewa Nazim, Janiny Klamra i zmarłych z rodziny Grabków; Jerzego Kaszuba, Marii i Stanisława Szumiec; Stanisława Słomkę, Marii i Andrzeja Baczyńskich; Henryka Głąba; Józefa Stachury, Marianny, Antoniego Molenda; Jana, Stanisławy Urbańczyk, Bartłomieja, Jadwigi Kowalczyk, Adama, Józefa, Honoraty Fecko; Stanisława Kułagi, Kazimierza Bialika, Eugeniusza, Jerzego Walaszek, Marii, Stanisława Czepiec; Zenobii, Jana, Danuty Krzywda, Adeli, Stanisława, Marty, Stefana Majewskich, Stanisławy, Władysława Sroka, Małgorzaty, Ludwika Dzierbuk; Haliny Szymańskiej, zmarłych z rodziny Sarnek; Józefa, Antoniny Czepiec, Haliny Nędkowskiej, Jana, Stefanii, Józefa Strugała; Stefanii, Józefa Szczuka, Zofii, Mieczysława, Rozalii, Franciszka Halik; Władysławy, Władysława Czepiec; Kaliksta, Józefy, Leszka Piechowicz; Kazimierza, Rozalii, Jana Lipka; zmarłych z rodzin Muchów i Kramarzów; Marii, Stanisława Warzecha, zmarłych z rodzin Ochwatów, Pieczarów i Kwieków; Zenona Gaździka, Marii Brożek; Jana, Marii, Anny Kaszuba; Jana, Krystyny Radoń; Stefana Makowskiego; Jerzego Górka; Marii, Franciszka Woźnickich, Anieli, Władysława, Stanisława Kulińskich, Gertrudy, Jerzego Walus, Henryka, Heleny, Henryka Zaręba; Janiny, Władysława Stachurskich, Antoniego, Józefa, Andrzeja Kaszuba, Jana, Katarzyny Kraj, Józefa, Lucyny Józefek, Adama, Stefanii Burza, Jana, Rozalii, Jana, Sabiny, Teresy Bialik; Kazimierza Piękosia, Bogusława Parysa; Anny Figas, Mieczysława, Stanisława, Jana Żak; Jana, Wiktorii Wymysło; Katarzyny, Franciszka Wesołowskich, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Marii, Franciszka Janeczek, Antoniny, Kazimierza Młynarczyk, Marii, Jakuba, Genowefy Koza;

 


Wypominki 11:00
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Michaliny i Jana Kudełko i zmarłych z ich rodzin, Tadeusza Domagalskiego; Adama, Zofię i Józefa Pawlik, Kazimierza Zyska, Stanisława i Józefa Tarka; Tadeusza Winczewskiego, Marii i Jana Szewczyk; Władysława Matysiaka i rodziców; Juliana Jagło; Stefanii i Władysława Łacheta; Stanisława Wąchały – ojca i syna, Jerzego Rusin; Pelagii Majewskiej; Zofii, Franciszka, Tadeusza, Stanisława Ciosmak, Józefy, Jana, Zdzisława, Władysława, Andrzeja Strzałka; Marii i Stefana Podolskich; Krystyny, Kazimierza i Roberta Baczyńskich, Stefanii i Bronisława Kaszuba; Jana, Bronisławy i ich rodziców; Kazimierza Cielińskiego; Jana, Zofii, Jana, Marcjanny, Jana Czepiec; Janiny, Zofii, Jana Witala, Anny, Mieczysława Paleta, Zygmunta Markowskiego; Marii, Wojciecha Kijak, Mieczysława Nosala, Władysławy Grzech; Bogusława Pietrzyka; Edwarda Podgajnego, Marii, Zbigniewa, Agnieszki Nowak, Zofii, Stanisława; Zuzanny, Władysława, Stanisława, Marianny, Piotra Świech, Katarzyny, Józefa Koniecznych, Krystyny Nocoń oraz pozostałych zmarłych z rodziny; Kazimierza, Stanisławy, Andrzeja, Antoniego, Katarzyny, Andrzeja Koza, Teofila, Józefy, Mariana Wójcik, Stanisława, Anieli, Władysława Pieniążek, Jana, Anny Sarna i zmarłych z rodziny; Wioletty Prus, Adama Pawlika, zmarłych z rodzin Zysków, Kawulów i Galów, Sławomira Grzegorczyka i zmarłych z rodziny Janików; Heleny, Józefa, Janiny, Józefa, Katarzyny Krasuskich, Krystyny Bola, Józefa Błaszczyka, Łucji Baraniak, Anny Puchała, Julii i Wojciecha Łuczak, Ireny Binek; Franciszka Miksy, Marii i Stefana Podolskich; Tadeusza Sikorskiego; Wandy Wołek i zmarłych z rodzin Wołek i Kaszuba; zmarłych z rodzin Chorągwickich i Furtaków; Tadeusza Bańbuły, Rozalii i Feliksa Korbut, Wawrzyńca i Jakuba Kaszuba; Marii i Stanisława Krokosz oraz zmarłych z rodziny, Marii i Władysława Piotrowicz oraz zmarłych z rodziny; Wojciecha Sikorskiego oraz zmarłych z rodziny Sikorskich i Tarków; Marii i Jakuba Łacheta, Czesława Bazgier; Adama Greli oraz zmarłych z rodziny Szyszkiewiczów; Edwarda Budacza, Mariana Tracza, Róży i Stanisława Michalczyk, Wiktorii i Jana Wójcik; Jana i Janiny Wąsik, Danuty Czepiec; Tadeusza Krawczyka; Władysławy i Bronisława Brączkowskich, Heleny Dziubek; Jakuba i Janiny Makuła, Juliana Grzyb i żony Julii, Jakuba Makułę i żony Marii, Jana Piechnika i żony Marii; Jadwigi, Stanisława, Franciszka, Kazimiery Piątek, Jana, Genowefy Lamenta; Kazimierza Wymysło, Kazimierza Skarbek i zmarłych z rodziny Gąsiorowskich; Mieczysława, Wiktorię, Władysława Bator, Romana, Marii Ziemblów, Rafała Kadłuczki; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii Bator, Walerii Korzeniowskiej, Zofii, Michała, Stanisława, Piotra Wrona, zmarłych z rodziny Kwiatkowskich, Kaszyckich, Wronów, Statków; Jana Czepca, Anieli i Mieczysława Tarnowskich; Marii i Jana Rząsieckich, Aleksandry i Władysława Dziura, Alfredy i Edwarda Olińskich, Stanisława Dąbrowa; Marii, Aleksandra, Piotra Skrobisz, Anny Bil, Krzysztofa Świerczka, Anny Giemza, Mariana, Józefa Prytko, Władysławy Szafraniec; zmarłych z rodzin Matysiaków i Rajtarów; Wandę, Henryka Majer, ks. Kazimierza Majera; Rozalii, Jana Gibas, Jana, Józefy Szczygieł, Genowefy, Leona Legut, Danuty, Kazimierza Pacułt; Janiny, Antoniego, Zbigniewa Knapik, Florentyny, Juliana Kasprzyk; Bernadetty Jaros, Zofii, Andrzeja, Daniela Dobranowskich, Anny, Tomasza Mazgała; Marii, Ludwika, Aleksandry, Matysiak, zmarłych z rodzin Matysiaków i Nowaków, Marii, Stanisława Kukuczka, zmarłych z rodzin Kukuczków i Bochniarzy; Elżbiety, Tadeusza Machlowskich, Jana Dyrdy; Stanisława Zygmuntowicza, Janiny, Romana, Marii, Izydora Mateusiak; Jerzego Josse, Wandy, Mariana Wiatrak, Józefa, Katarzyny Zemełka; Zofii, Stefana Lipka i zmarłych z rodzin Lipków, Czujów i Jaroszów; Witolda, Janinę Gąsiorowskich, Wiesława Siedlarczyka, Zbigniewa Kuś; Heleny, Jakuba Zemełka, Adama, Katarzyny, Jana Wierzbickich; Stanisławy, Józefa Cygan, Mieczysława Suchana i zmarłych rodziców; Stefanii, Jana, Tadeusza Krawczyków, Jana, Andrzeja Szyllerów, Janiny, Stanisława Staniec, Anny, Piotra, Józefa Podobińskich, Janiny Glanowskiej-Moskała; Julii, Stanisława Adamczyków, Zofii, Mieczysława Kaczmarczyk, Longiny, Józefa Sojka, Kazimierza, Bronisławy, Stanisława Dusza, Marii, Pelagii, Józefa, Władysława, Tadeusza Jazgarzyńskich, Urszuli Baran; Gertrudy, Władysława Kozik, Wandy, Reginy, Jana, Jerzego Kuberskich, Adama, Anny, Józefa Piwowarczyk, Marii, Tadeusza Furmanek; Danuty, Marii, Jana, Mariana, Walentego Dyrda, Józefa, Marii, Jana, Józefa Raźnych, Janiny, Mariana, Stanisława, Józefa Brzuchacz, Rozalii, Józefa Przybylskich, Łukasza, Marcina, Ludwika Chodorowskich, Jerzego Brzoskwinia; Zofii, Mariana, Heleny, Mieczysława, Katarzyny, Władysława, Anieli, Władysława, Genowefy, Emila, Anieli, Józefa, Tadeusza, Ryszarda, Barbary, Kazimierza, Moniki, Andrzeja, Seweryna; Marii, Aleksandra Wolnik; 

 

 

Wypominki bez godziny

Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Anny i Stanisława Faryna, Stefanii i Kazimierza Duda; Bogdana, Ksenii Ślifierczyk, Aleksandry Szokalskiej, Anny Bednarskiej, Izabeli Zemfler; Franciszka, Michaliny, Genowefy, Aleksandra Woławczyk, Janiny i Józefa Koza, Wiktorii i Walentego Susuł, Marii Czepiec, Anny Łacheta; Wojciecha, Antoniny, Tadeusza, Adama Korzonek, Rozalii, Franciszka Sikorskich; Heleny, Andrzeja Piątek; Mieczysława, Anieli, Wiktorii Tarnowskich, Józefa, Katarzyny Jamróz, Józefa Podolskiego, Mariana Kaczmarczyka; Ireny, Franciszka Dyląg, Władysława, Anny, Władysława Dam, Józefy, Jana Kiedos, Zofii Kopera, Franciszka, Stefanii, Anny, Juliana Postawa, Barbary, Izydora Zięba, Kazimiery, Władysława Soleckich, Marianny, Władysława, Ignacego Wers, ks. Stanisława Ambrożego; Edwarda Czapla, Andrzeja, Wiktorii, Andrzeja Nowak, Haliny, Tadeusza Hat, Cecylii, Stanisława Zielińskich, Pawła Prokockiego; Haliny, Józefa, Stefanii Czepiec, zmarłych z rodziny Czepców, Nowaków, Kałwów, Paletów, Mirosławy Grabowskiej, Zofii Rutkowskiej, Zofii Rogalskiej, Marii Kalisz; Marii, Józefa i Jana Koza, Józefa i Józefy Podgajnych, Edwarda Morawca, Jana Tarnowskiego; Wilhelma Frączka; Romana Dudę, Witolda Ambroziaka, Bogdana, Michała, Wasilija Łutsiw, Fedirę, Paraskiego, Romana, Tatiany, Michała Dociak; Katarzyny Błaszczak, Ludwiki, Józefa, Honoraty, Jana Frosik, Alicji Balickiej, Krystyny Jaśkiewicz, Julii i Władysława Kwapień, Aleksandry, Stanisława Skwarek, Marii, Mieczysława Paulewicz, Wojciecha Kotowskiego; Adama, Rozalii Łokaj, Franciszka, Jana, Agaty Witek, Zofii Marzec; Katarzyny, Jana Nowak, Danuty, Mieczysława Pułka, Rozalii, Stefana Zawalskich, Józefy, Konrada Pietranek; Marii, Tadeusza Korzonek, Zofii, Franciszka Malutych, Jerzego Grabowskiego, Władysławę Filiciak, Janiny i Michała Czarnota, Haliny i Tadeusza Kaszuba; Agnieszki, Franciszka Jantorz; Stanisława Godka; Marii, Wojciecha Garus; Jana Wielowskiego, Józefa Kaczmarczyka i jego rodziców; zmarłych: Janiny, Stanisława, Marii, Feliksa, Henryka, Feliksa, Józefy, Wiesława, Ewy, Doroty, Ryszarda, Antoniego, Marianny, Stanisława, Heleny, Czesława, Karola, Józefy, Wacławy, Zygmunta; Edwarda Obary; Tadeusza Miki, Krystyny, Kazimierza Kiecka; Haliny, Mariana Kurczyńskich, Eugenii, Józefa Garyckich, Julii Michałowskiej;

Created with WebWave CMS

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.
 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200