Parafia św. Antoniego

z Padwy w Rząsce

WYPOMINKI

Wypominki 7:30
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Janiny, Mieczysława Zawiła i zmarłych z rodziny, Janiny, Stanisława Okrutniak i zmarłych z rodziny, Julii, Barbary, Marii Madeja i zmarłych z rodziny Madejów, Wiktora Grabowskiego; Antoniego, Józefa, Rozalii, Anieli Ryś, Józefa Ziębickiego, Elżbiety Ryś-Ziębickiej, Jakuba, Stanisławy, Rozalii, Marii Nowak; Zofii, Konstantego, Mariana, Stanisława, Marii Wawrzeniów, Marii, Stanisława Strumińskich, Janiny, Stanisława, Krystyny Pacuła, Edwarda Strumińskiego, Katarzyny Bilskiej, zmarłych z rodzin Kaszubów i Pacuła; Krystyny Górka, Anny, Józefa, Władysława Nędzka, Joanny Lipik; Franciszki, Katarzyny, Witolda Nęcka, Jana, Zofii, Marii Krzyściak; Marii, Aleksandra Korbut i ich dzieci; Pawła Janika i jego rodziców; Marii, Stanisława Pirowskich, Jana, Marii, Rozalii Stachnik; zmarłych z rodziny Trojanowskich; Jana, Marii, Mariana Dyrda, Małgorzaty, Andrzeja Przygodzkich, Rozalii Góralczyk, Rozalii. Józefa Stachnik; Marii, Józefa, Kazimierza, Sabiny Malik, Stefana Rusinka, Marianny, Józefa, Andrzeja Kawalec i zmarłych z ich rodzin; Marcyjanny Pułka, Katarzyny, Bolesława, Marii Pirowskich, Marii, Piotra Młynarczyk, Anieli, Adelajdy, Tadeusza Budka; Tadeusza, Felicji Cygal, zmarłych z rodzin Pułka, Paleta, Węclewicz i Grzegorczyk; Stanisława, Ludwiki Turek, Ryszarda Pajora; Katarzyny, Marka Mazur, Anieli, Tomasza, Tadeusza, Benedykta Lisek, Urszuli, Józefiny Kwaśniak, Teresy, Jerzego, Tadeusza Kościelniak, zmarłych z rodzin Mazurów i Machowskich, Barbary, Teresy Kawęckich, Eugeniusza Olasa, Heleny Lewińskiej, Zofii Dębskiej; Genowefy, Bolesława, Stanisława Ciećko, Michała Kity, Marii, Andrzeja, Jana Wygoda, Jana, Marii, Zbigniewa Jagła, Stanisława, Eugeniusza Bosaków; Marii, Stefana Podolskich, Anny, Józefa Gancarczyk; Marii, Henryka, Zbigniewa, Marii, Józefa Dyrda, Anny, Edwarda Bałuszek, Stefanii Kruk, Jana Palety; Jerzego Górki, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk; Wandy, Stanisława Ciepela, Władysława Bendykowskiego i zmarłych rodziców; Jana Wielowskiego, Józefa Kaczmarczyka i zmarłych rodziców; Stanisława Jaska, Anny, Władysława Chochorek; Marii, Jakuba Łachetów, Barbary Gudowskiej córki; Franciszka, Rozalii Sikorskich, Antoniny, Wojciecha, Tadeusza, Adama Korzonek, Andrzeja, Heleny Piątek, sióstr Służek; Teofila Smyksy, Antoninę, Jakuba Kubik i ich dzieci, Stanisława, Józefa Antosz; Stanisława, Adeli Majewskich; Antoniny, Józefa Pierzchała, Jadwigi, Stanisława Wójtowicz, Janiny Kleszcz; Tadeusza, Marka i zmarłych z rodzin Kanas, Bodzenta, Czekaj, Sobczyk; Rozalii, Stefana, Waldemara Kostaś, Krystyny, Karola, Karoliny, Marcina Gębołyś, Katarzyny, Jerzego Duda, Heleny, Andrzeja Słabych, Franciszka Kaczmarczyka; Katarzyny, Wojciecha Dziudziek, Jadwigi, Wawrzyńca Kowalik, Anny, Franciszka, Andrzeja Grabka; Teofila, Anny Wielowskich i ich dzieci, Aneli, Andrzeja, Stanisławy Nowak, Agnieszki, Józefa Kacik; Klemensa, Józefy Kostaś, Anieli Nowińskiej; Marii, Stefana Bożek, Władysławy Łazowskiej, Katarzyny, Jana, Edwarda Kowalczyk; Jadwigi, Władysława Pieniążek, Władysławy, Jakuba Szumiec, Tadeusza Mazura, Stanisławy Sidzina; Anny Stachowicz, Stefanii, Wojciecha Gadzina, Stefana Puchały, Władysława Burka, Haliny Pawłot, Marcina Tańcuła; Anny, Józefa, Adama Smęda, Janiny, Józefa Filak; Karola, Marii Szewczyk, Jana Karteczki, Jerzego Jelenia, Józefa, Zofii Grzegorczyk; Rozalii, Wawrzyńca, Stanisława Krzykawskich, Władysława Samka, Marii, Franciszka Kos, Marii, Władysława Knawa, Wiktorii, Józefa Malaga, Janiny, Wiktora Kawęckich; Barbary Siwosławskiej, Wiesławy Kotara, Stanisława Koza, Franciszki, Stanisława rodziców, Heleny, Hieronima Widurskich i zmarłych z rodziny Bogdańskich; Mieczysława, Stefanii, Rudolfa, Tadeusza Trzaska, Marii, Andrzeja, Adama Baczyńskich, Barbary, Adama Zarzęka; Zofii, Jana Mechelewskich, Józefy, Andrzeja Kusów, Józefy Telengi, Stanisławy Piskorz; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii, Władysława, Wojciecha Nowak, Marii Bator, zmarłych z rodzin Kaszyckich, Kwiatkowskich, Podolskich i Nowaków; Zofii, Jakuba Nowak, Marcina, Łukasza, Ludwika Chodorowskich, Ryszarda, Karoliny, Antoniego Maciąg, Janiny Bialik; Władysława Sobesto, Barbary Stępień i zmarłych rodziców; Bernadetty Jaros, Zofii, Andrzeja, Daniela Dobranowskich, Anny, Tadeusza Mazgała; Jana, Zofii Koza, Ludwika, Stefanii Ścibor, Ewy Ścibor-Gołąbek; Zdzisława, Krystyny, Jerzego Czepiec, Marii, Tomasza Synowskich, Jana Pieczyka i dzieci; Stefana Krzysiaczka, Stefana syna, Mieczysława Kanii; Marii, Tadeusza Korzonek, Władysławy Filiciak, Zofii, Franciszka Maluty, Jerzego, Stefanii, Jakuba Grabowskich, Janiny, Michała Czarnota; Jana, Haliny, Stanisława, Krzysztofa Wojdyła; Antoniego Kaszuby, Lucyny Józefek, Antoniny Bieniek, Jana, Władysława Wrona, Janiny, Mariana, Aleksandra Jamróz, Ireny, Eugeniusza Gajowskich; Zofii, Edwarda Michalik, Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak i zmarłych z ich rodzin; zmarłych z rodziny Łysoń; Piotra, Stefanii Wiecheć i ich dzieci, Józefa, Katarzyny Halik i ich dzieci Władysławy i Henryka; Jana Holewy, Karola Ostrowskiego, Anny, Stanisława, Wandy Zadęckich; Jerzego Górki, Janiny, Stefana Makowskich; Anny, Jana Ziarkowskich; Franciszki, Stefana Stats; Lucyny Kruk; Jadwigi, Józefa Nowak; zmarłych z rodzin Morysów, Grzegorczyków, Nęcków;

 

Wypominki 9:30
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Agnieszki, Stanisława Chorągwickich, Władysława męża, Mariana, Czesława synów, Bronisławę Łabędź, Andrzeja Badaja; Franciszka, Michaliny, Genowefy, Aleksandra Woławczyk; Józefa, Franciszki Grabka, Teofila, Kazimiery Witala, Władysława, Krystyny Puchalskich; Marii, Stanisława Szumiec, Jerzego Kaszuby, Władysława, Józefa Pach; Anastazji, Marii, Wojciecha, Antoniego Witala, Marii Jaje, Władysława Więclewicza, Augustyny Noworyta i zmarłych z ich rodzin; Zofii, Franciszka Michalskich; Edwarda Pożyczko, Mariana, Edwarda Nowak i zmarłych rodziców; Władysława, Krzysztofa, Piotra, Rafała, Zbigniewa Kozaczyk, Julii, Piotra Suchan; Alicji, Stanisława, Tomasza Król, Marii Znamirowskiej, Stefanii, Józefa Nowak, Honoraty, Michała, Ewy Zdechlikiewicz, Franciszka Ślipka, Genowefy Szczypta; Zofii, Stanisława Słomka, Marii, Andrzeja Baczyńskich; Jakuba, Anny, Eugeniusza, Kazimierza Pułka, Marii, Andrzeja, Stanisława Ulmaniec; Marii, Wojciecha, Zofii, Henryki Nędzków, Józefa Bialika; Wilhelma Frączka; Krystyny, Stanisława oraz zmarłych z rodzin Niedbałów i Koziołów; Edwardy, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Wiktorii, Jana Kaszuba, Rozalii, Genowefy, Franciszka Halik, Władysławy, Józefa Rospond, Teresy, Stanisława Widurek; Haliny Szymańskiej z domu Sarnek; Marii, Stanisława Bartoszewskich, Anny, Andrzeja Karlińskich, Józefy, Konrada Pietranek; Józefa Porębskiego; Anny, Macieja Wadyl, Anny Prochal, Stefanii, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk; Zofii, Mieczysława, Rozalii, Franciszka Halik, Stefanii, Józefa Szczuka; Anny, Władysława, Zbigniewa Hankowicz, Aleksandry, Władysława Dziura; zmarłych z rodzin Domagałów, Kozów, Grabowskich, Niedbałów; Marii, Mieczysława Buczak, Jana Dyrda; Anny, Bartłomieja, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii, Józefa Nowak, Marii Paciorek, Józefa, Zofii Grzegorczyk i zmarłych z rodziny, Jana Dyrdy, Jana Karteczki, Marii Karola Szewczyk i zmarłych z rodziny; Zenobii, Danuty, Jana Krzywda, Adeli, Stanisława, Marty, Stefana Majewskich, Małgorzaty, Ludwika Dzierbuk, Stanisławy, Władysława Sroka; Wiktorii, Piotra Wierzbickich, Antoniny, Franciszka Madej; Katarzyny, Jana Nowak, Danuty, Mieczysława Pułka, Rozalii, Stefana Zawalskich; Marianny, Władysława, Marianny, Alicji, Janiny, Danuty, Jadwigi, Jana, Apolonii, Haliny, Władysława; Kazimierza Karasia, Julii, Józefa Nowak; Jana, Stanisławy Powroźnik, Kazimierza Karasia; Stanisława, Stefanii, Anny, Andrzeja Paciorek, Bartłomieja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii, Józefa Nowak, Jana Dyrdy, Józefa Grzegorczyka, Edwarda, Stanisławy, Ryszarda, Danuty Kupiec, Juliana, Joanny Odziemiec, Władysława Czereba, Stanisława Trybusa; Marii, Stefana, Zbigniewa, Tadeusza Stachurskich, Stefanii, Józefa Korabik, Marka Jaskólskiego, Antoniny, Stanisława Synowskich; Marii Paciorek, Ewy Lorens, zmarłych z rodzin Czerebów, Wróblów, Paciorków; Tadeusza Zielińskiego, Zofii, Franciszka Dyrda; Amalii, Józefa Puchała, Krystyny Bulanda, Teresy Sikorskiej; Stanisława Kubika, Jana Słabego, Zofii, Stefanii, Tadeusza Kruk, Marii, Franciszka Janeczek, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Tadeusza Mularczyka; Jana, Marii, Jana Dyrda, Marii Kos, Jakuba Wójtowicza, Anny, Bartłomieja, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii Nowak, Marii Paciorek, Józefa Grzegorczyka; Mieczysława, Anieli, Wiktorii Tarnowskich, Józefa, Katarzynę Jamróz, Józefa Podolskiego; Edwarda Krawczyka, Tomasza syna, zmarłych z rodzin Krawczyków i Rosów; Franciszka, Franciszka, Bogdana Słabych, Antoniego, Ewy, Łukasza syna Witala, Jana, Marii, Anny, Jana, Józefa Janik, Wincentego Mucha Jadwigi, Stanisława Piątek, Genowefy, Jana Lamenta, Genowefy, Edwarda Jaciubek; Marii, Władysława, Wandy Machlowskich, Józefa, Stefanii, Wincentego Kruk; Marii, Jakuba, Genowefy, Józefa Koza, Antoniny, Kazimierza Młynarczyk, Marii, Franciszka Janeczek, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Katarzyny, Franciszka Wesołowskich, Rafała Bielaka, Michała Rusinka; Józefy, Józefa Puskarz, Józefy, Józefa Kowal, Wiktorii Pawlik; Tomasza, Marianny, Józefa, Wojciecha, Anny Pałac, Zofii Kubala; Antoniego, Bronisława Kukiełka, Henryka Sopata, Mariana Koźmińskiego; Jerzego, Józefy, Mariana, Henryka;Mieczyslawa, Stanisławy, Jana Żak, Kazimierza Wymysło, Anny Figas, Kazimierza Skarbek; zmarłych z rodzin Sowów, Swibów, Włodarczyków; Józefa, Ireny Kuś, Adeli, Stanisława Majewskich, Małgorzaty, Ludwika Dzierbuk, Zenobii, Jana Krzywda, Władysława Sroki; Józefa, Zofii, Wojciecha Błaszczak, Zofii, Andrzeja Kamelów, Ewy, Jana Wilkosów, Józefy, Mariana Knapików, Zofii, Adana Urbanowiczów; Katarzyny Błaszczak, Alicji Balickiej, Ludwiki, Józefa, Honoraty, Jana, Krystyny, Mariana, Stefana Frosików, Krystyny Jaśkiewicz, Julii, Władysława Kwapniów, Aleksandry, Stanisława Skwarków, Marii, Mieczysława Paulewiczów; Marii, Zygmunta Krokosz i zmarłych z rodziny, Marii, Władysława Piotrowicz i zmarłych z rodziny; Ryszarda, Antoniego, Marianny, Stanisława, Heleny, Czesława, Feliksa, Marii, Janiny, Stanisława; Feliksa, Henryka, Karola, Józefy, Wiesławy, Tadeusza, Ewy, Doroty, Józefy, Wacławy, Zygmunta; Kazimierza, Rozalii, Jana Lipka; Stanisławy, Stanisława Miś, Józefa Zubel; Marii, Jana Rząsieckich, Aleksandry, Władysława Dziura, Alfredy, Edwarda Olińskich, Stanisława Dąbrowa; Zenona Gaździka, Marii Brożek, Huberta Podstawskiego; Fryderyka, Anny, Adama Domagała; Józefa, Antoniny, Czepiec, Haliny Nęckowskiej, Jana, Stefanii, Józefa Strugała; Marii, Stanisława Warzecha, Emilii, Juliana Ochwat, zmarłych z rodzin Warzechów, Ochwatów, Kwieków i Pieczarów; Edwarda Obary; zmarłych z rodzin Pieniążków i Domagałów; Marii, Jana, Anny Kaszuba, Krystyny, Jana Radoń; Stanisława Kułagi, Kazimierza Bialika, Eugeniusza, Jerzego Walaszek, Marii, Stanisława Czepiec; Józefa Stachury i zmarłych rodziców, Marianny, Antoniego Molenda; Stanisławy, Jana Urbańczyk, Jadwigi, Bartłomieja Kowalczyk, Honoraty, Adama, Józefa Fecko, Franciszka Mrozińskiego, za dusze w czyśćcu cierpiące; Władysławy, Władysława Czepiec; Janiny Kleszcz, Anieli Szynal, Bronisławy, Fryderyka, Stanisława Żołądź; Mieczysława Nowaka, Stefanii, Wiesława Kawałek; Anny, Piotra Grzegorczyk, Anny Szeleźnik, Katarzyny, Jana Czepiec; Jana, Wiktorii Wymysło; Teresy, Sabiny, Jana Bialik, Kazimierza Piękosia, Bogusława Parysa; Marii, Edwarda Gala, Krystyny, Andrzeja Kareckich, Janiny Klamra, Marii, Zbigniewa Nazim, zmarłych z rodzin Garusów, Galów, Grabków, Nazimów; Jana, Rozalii Bialik, Adama, Stefanii Burza, Antoniego Kaszuby, Józefa, Lucyny Józefek; Janiny, Edwarda Wolnik, Anny, Jana, Antoniego, Władysława, Jana, Marii, Zofii, Józefa Grzegorczyk, Władysławy Wiecheć, Zofii, Władysława Danek, ks. Józefa Matlaka, ks. Władysława Bartonia; Gertrudy, Jerzego Walus, Henryka, Heleny, Henryka Zaręba; Henryka Głąba; zmarłych z rodzin Muchów i Kramarzów; Marii, Józefa Słabych, Barbary, Edwarda Fąferek, Gertrudy, Piotra Jadczak; Kaliksta, Józefa, Leszka, Piechowicz; Stanisławy, Romana Niedbała; Stanisławy, Tadeusza Trzaska, Marii Juszczyk; Bogumiły, Jana Korpak; Haliny, Tadeusza Chat, Cecylii, Stanisława Zielińskich, Edwarda Czapli, Andrzeja, Wiktorii, Andrzeja Nowaków, Pawła Prokockiego; Władysława Sobesto, Marii, Stanisława Grzegorczyk; Stefanii, Kazimierza Duda, Anny, Stanisława, Andrzeja Faryna; Stanisława Kubika;

 


Wypominki 11:00
Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Zuzanny, Władysława, Stanisława, Marianny, Piotra Świech, Katarzyny, Józefa Koniecznych, Krystyny Nocoń i zmarłych z rodziny; Heleny, Józefa, Katarzyny, Janiny, Józefa Krasuskich, Krystyny Bola, Maryli Chruszczewskiej, Łucji Baraniak, Julii, Franciszka Łuczak, Anny Puchała, Ireny Binek; Marii, Wojciecha Kijak, Mieczysława Nosala, Roberta Kamińskiego, Mieczysława Marchuła; Janiny, Jana Wąsik, Danuty, Ryszarda Czepiec; Anny, Józefa, Jana, Zdzisława, Edwarda Skotnicznych; Wandy Wołek, zmarłych z rodzin Wołek i Kaszuba; Oli Szakalskiej, Anny Bednarskiej, Bogdana, Ksenii, Jana Ślifirczyk, Stanisławy, Wacława Pikiel; Marianny, Stanisława Duch, Anny, Jerzego Smoter, Weroniki, Konstantego Kucza; Jana Czepca, Anieli, Mieczysława, Wiktorii Tarnowskich; Franciszki, Witolda Puchała; Janiny, Stefana Makowskich; Marii, Franciszka Firek; zmarłych z rodzin Firków, Kupków, Pękałów, Kasprzyków; Bogusława Pietrzyka; Jana, Zofii, Jana, Marcjanny, Jana Czepiec; Haliny, Tadeusza Kaszuba, Genowefy, Józefa, Ryszarda Rojewskich; Franciszka, Janiny, Jacka Miksa, Marii, Stefana Podolskich; Kazimierza Cielińskiego; Sławomira Grzegorczyka i zmarłych z rodziny Janików; Janiny, Jana, Zofii Witala, Anny, Mieczysława Paleta, Zygmunta Markowskiego; Zofii, Mariana, Heleny, Władysława, Katarzyny, Władysława, Genowefy, Emila, Anieli, Władysława, Tadeusza, Ryszarda, Anieli. Józefa, Ireneusza, Andrzeja, Moniki, Seweryna; Janiny, Antoniego, Zbigniewa Knapik, Florentyny, Juliana Kasprzyk; Witolda, Janiny Gąsiorowskich, Wiesława Siedlarczyka, Zbigniewa Kusia; Pelagii Majewskiej; Tadeusza Sikorskiego; Marii, Ludwika, Aleksandry Matysiak, wszystkie dusze z rodzin Matysiaków i Nowaków, Marii, Stanisława Kukuczka, wszystkie dusze z rodzin Kukuczków i Bochniarzy; Zofii, Franciszka, Tadeusza, Stanisława Ciosmak, Józefy, Jana, Władysława, Zdzisława, Andrzeja Strzałka; Władysława, Wiktorii, Mieczysława, Kazimierza Batorów, Marii, Romana Ziemblów, Rafała, Romanka Kadłuczka; Zofii, Leona Mamrak i zmarłych rodziców; Antoniny, Józefa Czepiec, Haliny Nęckowskiej; Janiny, Józefa Koza, Wiktorii, Walentego Susuł, Marii Czepiec, Anny Łacheta; Krystyny, Kazimierza, Roberta Baczyńskich, Stefanii, Bronisława Kaszuba; Kazimierza, Stanisławy, Andrzeja, Antoniego, Katarzyny, Andrzeja Koza, Teofila, Józefy, Mariana Wójcik; Władysława Matysiaka i zmarłych rodziców; Juliana Jagło; Adama Greli, Katarzyny, Jana Szyszkiewicz; Bronisławy, Jana Szwajda i zmarłych rodziców; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Zofii, Michała, Piotra, Stanisława Wrona, Marii Bator, Walerii Korzeniowskiej, zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, Kaszyckich, Wronów, Statków; Edwarda Budacza, Stanisława, Róży Michalczyk, Mariana Tracza, Jana, Wiktorii Wójcik; Jerzego Rusina, Eugenii, Stanisława Wąchałów – ojca i syna; Wojciecha Sikorskiego i zmarłych z rodzin Sikorskich i Tarków; Tadeusza, Ireny Bańbuła, Rozalii, Feliksa Korbut, Wawrzyńca Kaszuby i zmarłych z rodziny; Jana Ostafina, Mieczysława Trzaski, Wiktorii Tarnowskiej; Julii, Juliana Grzyb, Marii, Jana Piechnik, Jakuba, Janiny, Marii, Jakuba Makuła; Jacka, Marty Białko, Franciszka, Krzysztofa Jędrych; Stanisława Zygmuntowicza, Izydora, Marii, Janiny, Romana Mateusiak; Artura Maślańca, Stanisławy, Justyny Cuber, zmarłych z rodzin Maślaniec i Ożarowskich; Pawła, Danuty, Krzysztofa Janik; Józefy, Jana Szczygieł, Jana, Rozalii Gibas, Genowefy, Leona Legut, Danuty, Kazimierza Pacułt; Wandy, Henryka Majer, ks. Kazimierza Majera; Danutę, Marię, Jana, Walentego, Mariana Dyrda, Janiny, Mariana Brzuchacz, Stanisława syna, Józefa, Marii, Józefa, Rozalii, Józefa Raźnych, Jerzego Brzoskwinia, Łukasza Chodorowskiego, Rozalii, Józefa Przybylskich; Zofii, Stefana Lipka, zmarłych z rodzin Lipków, Czujów, Jaroszów; Julii, Stanisława Adamczyk, Zofii, Mieczysława Kaczmarczyk, Longiny, Józefa Sojka, Kazimierza, Bronisławy, Stanisława Dusza, Marii, Pelagii, Józefa, Władysława, Tadeusza Jazgarzyńskich, Urszuli Baran; Tadeusza Winczewskiego i zmarłych z rodziny Szewczyków; Adeli, Reginy, Jana, Wandy, Jerzego Kuberskich; Gertrudy, Władysława Kozik, Marii, Tadeusza Furmanek, Anny, Józefa, Adama Piwowarczyk; Stanisława, Józefa, Filomeny Oświęcimka, Józefa, Józefy Kurczak; Heleny, Jakuba Zemełka, Adama, Katarzyny, Jana Wierzbickich; Jana, Andrzeja Szyller, Stefanii, Jana, Tadeusza Krawczyk, Janiny Glanowskiej-Moskała, Janiny, Stanisława Staniec, Anny, Piotra, Józefa Podobińskich; Tadeusza, Ireny Bańbuła, Rozalii, Feliksa Korbut i zmarłych z rodziny Kaszubów; Kazimierza Zyska, Adama Pawlika, Wioletty Pruś, zmarłych z rodzin Zysków, Kawulów, Galów; Józefa Kaczmarczyka, Heleny Dziubek, Władysławy, Bronisława Brączkowskich; Tadeusza Krawczyka; zmarłych z rodzin Chorągwickich i Furtaków; Władysława, Stanisława, Anieli Pieniążek, Jana, Annę Sarna i zmarłych z rodziny; Łucji, Zofii, Józefa Wrońskich, Marii, Władysława, Marii Mączyńskich, Jadwigi, Karola, Zdzisława Loster, Marii Stawiarskiej, Danieli Grzegorczyk, Ireny, Jerzego Palmi, Stanisławy, Mieczysława Mirek; Jerzego Josse, Wandy, Mariana Wiatrak, Katarzyny, Józefa Zemełka; Mieczysława, Julii, Piotra Suchan, Stanisławy, Józefa Cygan; Katarzyny, Wojciecha Nowak; Jana, Józefy, Haliny, Tadeusza, Marianny, Franciszka Zielińskich; Marii, Zdzisława Jędrzejowskich, Mieczysława Trzaska; Franciszka, Katarzyny Słabych, Stanisława Ziembla;

 

Wypominki bez godziny

Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:

 

Ireny, Henryka, Marii, Zbigniewa Pisarkiewicz, Anny, Stanisława Tybor, Danieli Czuraj, Kazimierza Siwko, Zofii, Franciszka Iwaniec; Bronisława, Wiesławy, Marii Nowak, Edwarda, Antoniny Piskorz; Rozalii, Adama Łokaj, Agaty, Jana, Franciszka Witek, Zofii Marzec, Stanisławy Knap, Idy Mejkowskiej; Heleny, Stanisława Polak; Halinki, Józefa, Stefanii Czepiec i zmarłych z rodziny, Mirosławy Grabowskiej, Zofii Rutkowskiej, Zofii Rogalskiej, Marii Kalisz, zmarłych z rodzin Nowaków, Paletów, Kałwów; Hanny, Fiodora, Paraski, Michała Dociak, Romana Dudy, Witolda Ambroziaka, Bogdana, Michała, Wasilija Łutsiw, Nadii Sroki; Haliny, Mariana Kurczyńskich, Eugenii, Józefa Garyckich, Julii Michałowskiej; Marii, Wiesława Stachura, Teresy, Sabiny, Jana Bialik i zmarłych z rodziny; Józefa, Marii, Jana Koza, Józefa, Józefy, Józefa Podgajnych, Jana Tarnowskiego, Edwarda Mrowca; Dobrochny Janczy, Jadwigi Dąbrowskiej;

Created with WebWave CMS

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

Do 31 października kancelaria czynna po wieczornej mszy świętej (18:30 - 19:00)
 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200