Created with WebWave CMS

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

W październiku kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku

do soboty po wieczornej mszy świętej.

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

WYPOMINKI

Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:
 
  • naszych zmarłych fundatorów i dobrodziejów tej świątyni,
  • tych, którzy ją zaprojektowali, zbudowali i ozdobili,
  • tych, którzy tutaj pracowali,
  • zmarłych kapłanów, wśród nich ks. kan. Władysława Banii i ks. Stanisława Zolicha, a także:

 

Podczas mszy św. o 7:30:

Jadwigi, Władysława Pieniążków, Władysławy, Jakuba Szumiec, Tadeusza, Jacka Mazur, Stanisławy Sidzina; Franciszki, Katarzyny, Witolda, Zbigniewa Nęcka, Jana, Zofii, Marii Krzyściak, Roberta Cielińskiego, Mieczysława Kanii; Stanisława, Ludwiki Turek, Ryszarda Pajora; Jerzego Górki, Jakuba, Rozalii Grzegorczyk; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii, Władysława, Wojciecha Nowak, Marii Bator, zmarłych z rodzin Kaszyckich, Kwiatkowskich, Podolskich i Nowaków; Marii, Aleksandra Korbut i ich dzieci; Pawła Janika i jego rodziców; Janiny, Tadeusza, Antoniny, Wojciecha, Adama Korzonek, Rozalii, Franciszka Sikorskich, Heleny, Andrzeja Piątek, sióstr Służek; Marii, Henryka, Zbigniewa, Marii, Józefa Dyrda, Anny, Edwarda Bałuszek, Jana Palety, Stefanii Kruk, Wandy, Mieczysława Wołek; zmarłych z rodziny Trojanowskich; Janiny, Edwarda, Stanisławy, Wojciecha Wolnik, Jana, Anny, Jana, Marii, Antoniego, Józefa, Zofii, Władysława Grzegorczyk, Władysławy Wiecheć, Władysława Danka; Katarzyny, Marka Mazur i zmarłych z rodziny Mazurów, Anieli, Tomasza Lisek i zmarłych z rodziny Lisków, zmarłych z rodzin Machowskich i Ruszlów, Teresy, Jerzego Kościelniak, Stanisławy, Urszuli, Józefiny Kwaśniak; Krystyny Górka, Anny, Józefa, Władysława Nędzka, Joanny Lipik; Teofila Smyksy, Jakuba, Antoniny Kubik i ich dzieci, Stanisława, Józefa Antosz; Zofii, Mariana, Marii, Jana Dyrda, Małgorzaty, Andrzeja Przygockich, Marii Pirowskiej, Rozalii Góralczyk; Antoniego Kaszuby, Lucyny Józefek, Antoniny Bieniek, Jana, Władysława Wrona, Ireny, Eugeniusza Gajkowskich, Janiny, Mariana, Aleksandra Jamróz; Anny, Jana Ziarkowskich, Franciszki, Stefana Stats; Janiny, Mieczysława Zawiła i zmarłych z rodziny, Janiny, Stanisława Okrutniak i zmarłych z rodziny, Julii, Barbary, Marii Madeja i zmarłych z rodziny Madejów, Wiktora Grabowskiego, Jana Surdela i zmarłych z rodziny; Marii, Tadeusza Korzonek, Zofii, Franciszka Maluty, Jerzego Grabowskiego, Władysławy Filiciak, Janiny, Michała Czarnota; Marii, Stefana Podolskich, Anny, Józefa Gancarczyk; Jana Wielowskiego, Józefa Kaczmarczyka i jego rodziców, Rozalii, Antoniego Stachnik; Zofii, Konstantego, Mariana, Stanisława, Marii Wawrzyn, Marii, Stanisława, Edwarda, Elżbiety Strumińskich, Krystyny, Janiny, Stanisława Pacuła, Katarzyny Bilskiej, zmarłych z rodzin Kaszubów i Pacuła; zmarłych z rodzin Kanasów, Bodzentów, Czekajów i Sobczyków; Ireny, Wiktorii, Józefa Sakwa i zmarłych z rodziny; Walerii, Józefa Stachura i zmarłych z rodziny; Edwarda Obary; Andrzeja, Heleny, Stefana Słabych, Stefana, Rozalii, Waldemara, Józefy, Klemensa Kostaś, Karola, Karoliny, Krystyny, Marcina Gębołyś, Juliana, Katarzyny Duda, Franciszka Kaczmarczyka, Janiny, Waldemara Konik; Antoniego, Józefa, Rozalii, Anieli Ryś, Elżbiety Ryś-Ziębickiej, Józefa Ziębickiego, Jakuba, Stanisławy, Rozalii, Marii Nowak; Janiny, Józefa Filak, Anny, Józefa Smęda, Adama syna; Teofila, Anny Wielowskich i ich dzieci, Andrzeja, Anieli Nowak i ich dzieci, Stanisławy Nowak, Agnieszki, Józefa Kacik; Lucyny Kruk; Haliny, Jana, Stanisława, Władysławy, Krzysztofa Wojdyła; Władysława Sobesto, Barbary Stępień i ich rodziców; Anny Stachowicz, Stefanii, Wojciecha Gadzina, Stanisławy, Stefana, Marka Puchała, Władysława Burka, Haliny Pawłot, Marcina Tańcuły; Stanisława Jaska, Anny, Władysława Chochorek; Zofii, Jakuba Nowak, Marcina, Łukasza, Ludwika Chodorowskich, Ryszarda, Karoliny, Antoniego Maciąg, Janiny Bialik; Jana. Zofii Koza, Ludwika, Stefanii Ścibor, Ewy Ścibor-Gołąbek; Rozalii, Wawrzyńca, Stanisława Krzykawskich, Władysława Samka, Marii, Franciszka Kos, Marii, Władysława Knawa, Wiktorii, Józefa, Marii Malaga; Marcjanny Pułka, Katarzyny, Bolesława Pirowskich, Marii, Piotra Młynarczyk, Anieli, Tadeusza, Adelajdy, Eugeniusza, Marliza Budka; Karola, Marii Szewczyk, Jana Karteczki, Jerzego Jelenia, Józefa, Zofii Grzegorczyk; Stanisława, Anny, Teresy Żądeckich, Karola Ostrowskiego, Jana Holewy; Marii, Wiesława Stachura, Teresy, Sabiny, Jana Bialik i zmarłych z rodziny; Marii, Stefana Bożek, Władysławy Łazowskiej, Artura Kaczmarczyka, Katarzyny, Jana, Edwarda Kowalczyk; Felicji, Tadeusza Cygal, Marii Pułka, zmarłych z rodzin Węclewiczów i Paletów; Zdzisława, Krystyny, Jerzego Czepiec, Marii, Tomasza Synowskich, Jana Pieczyka i dzieci; Zofii, Edwarda Michalik, Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak i zmarłych z ich rodzin; Jerzego Górki, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk, Janiny, Stefana Makowskich, Marii, Józefa Słabych; Marii, Jakuba Łachetów, Barbary Gudowskiej, Stanisława Kubika; Mieczysława, Stefanii, Rudolfa, Tadeusza Trzaska, Marii, Andrzeja, Adama Baczyńskich, Barbary, Adama Zarzeka; Barbary Siwosławskiej, Wiesławy Kotara, Stanisława Koza, Franciszki, Stanisława Koza rodziców, Heleny, Hieronima Widurskich i zmarłych z rodziny Bogdańskich; Marii, Józefa, Kazimierza, Sabiny Malik i zmarłych z ich rodzin, Stefana Rusinka, Marianny, Józefa, Andrzeja Kawalec i zmarłych z ich rodzin; Jadwigi, Józefa Nowak; Janiny, Jana Wąsik, Danuty Czepiec; Mieczysława Kanii, Zbigniewa Nęcki, Stefana Krzysiaczka, Stefana syna;

 

Podczas mszy św. o 9:30:

Józefa, Zofii Grzegorczyk i zmarłych z rodziny Grzegorczyków, Anny, Bartłomieja, Stanisława, Kazimierza Grabowskich, Marii Paciorek, Julii, Józefa Nowak, Jana Dyrdy, Marii, Karola Szewczyk, Jana Karteczki, Jerzego Jelenia; Anny, Macieja Wadyl, Anny Prochal, Stefanii, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk; Wilhelma Frączka; Stanisława Ulmańca, Anny, Jakuba, Eugeniusza, Kazimierza Pułka; Edwarda, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Władysława, Józefa Rospond, Wiktorii, Jana Kaszuba, Rozalii, Franciszka, Genowefy Halik, Teresy, Stanisława Widurek; Józefa, Franciszki Grabka i zmarłych z rodziny Grabków, Teofila, Kazimiery Witala i zmarłych z rodziny Witalów, Władysława, Krystyny, Elżbiety Puchalskich; Jana, Stanisławy Powroźnik, Kazimierza Karasia; Józefa, Julii Nowak; Rozalii, Adama Łokaj, Agaty, Jana, Franciszka Witek, Zofii Marzec; Zofii, Tadeusza, Stefanii Kruk; Tomasza, Marianny, Józefa, Anny Wojciecha Pałac, Zofii Kubala, Edwarda Strąga, Marii Czuba; Zenobii, Danuty, Jana Krzywda, Adeli, Stanisława Majewskich, Stanisławy, Władysława Sroka, Małgorzaty, Ludwika Dzierbuk, Marty, Stefana Majewskich; Jana, Marii, Jana Dyrda, Marii Kos, Jakuba Wójtowicza, Bartłomieja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii, Józefa Nowak, Marii Paciorek, Józefa Grzegorczyka; Stefanii, Stanisława, Andrzeja, Anny Paciorek, Edwarda, Stanisławy, Ryszarda, Danuty Kupiec, Juliana, Joanny Odziemiec, Władysława Czereba, Stanisława Trybusa; Piotra, Wiktorii Wierzbickich, Antoniny, Franciszka Madej; Zofii, Mieczysława, Rozalii, Franciszka Halik, Stefanii Józefa Szczuka, Heleny Jaros; Marii, Mieczysława Buczak, Jana Dyrdy; zmarłych z rodzin Domagałów, Grabowskich, Kozów i Niedbałów; Bogumiły, Jana Korpak; Fryderyka, Anny, Adama Domagała; Krystyny, Stanisława i zmarłych z rodzin Niedbałów i Koziołów; Marii, Zygmunta Krokosz, Marii, Władysława Piotrowicz; Józefy, Józefa Puskarz, Józefy, Józefa Kowal, Wiktorii Pawlik; Zofii, Stanisława Słomka, Marii, Andrzeja Baczyńskich i zmarłych z ich rodzin; Bronisława, Antoniny Kukiełka, Henryka Sopata, Mariana Koźmińskiego; Amalii, Józefa Puchała, Krystyny Bulanda, Teresy Sikorskiej; Andrzeja Badaja, Stanisława, Agnieszki rodziców, Władysława męża, Mariana, Czesława synów, Bronisławy Łabędź; Kazimierza, Anny, Piotra Grzegorczyk, Katarzyny, Jana Czepiec; Marii, Stanisława Bartoszewskich; Marii, Stanisława, Andrzeja Warzecha, zmarłych z rodzin Warzechów, Ochwatów, Kwieków i Pieczarów; Edwarda Pożyczko, Mariana, Edwarda Nowak i zmarłych rodziców; Marii, Jakuba, Genowefy, Józefa Koza, Antoniny, Kazimierza Młynarczyk, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Katarzyny, Franciszka Wesołowskich; Janiny, Jana Kleszcz, Antoniny, Józefa Pierzchała, Jadwigi, Stanisława Wójtowicz; Mieczysława, Anieli, Wiktorii Tarnowskich, Józefa, Katarzyny Jamróz, Józefa Podolskiego; Anny, Władysława, Zbigniewa Honkowicz, Aleksandry, Władysława Dziura; Pawła Prokockiego, Andrzeja, Wiktorii Nowak, Andrzeja Nowaka syna, Cecylii, Stanisława Zielińskich, Tadeusza, Haliny Chat; Janiny, Józefa Porębskich; zmarłych z rodzin Chorągwickich i Furtaków; Zofii Sośnickiej, Katarzyny Latanowicz; Tadeusza, Zbigniewa, Stefana, Marii Stachurskich, Józefa, Stefanii Korabik, Stanisława, Antoniny Synowskich, Marka Jaskólskiego; Piotra, Stefanii Wiecheć i ich dzieci, Katarzyny, Józefa Halik i ich dzieci; Władysławy Wiecheć i zmarłych rodziców, siostry i braci; Katarzyny, Jana Nowak, Danuty, Mieczysława Pułka, Józefy, Konrada Pietranek, Ewy, Rozalii, Stefana Zawalskich; Marii, Franciszka Janeczek, Agnieszki, Jóżefa Kołodziejczyk, Tadeusza Mularczyka; Anastazji, Marii, Wojciecha, Antoniego Witala, Marii Jaje, Władysława Więclewicza, Augustyny Noworyta i zmarłych z ich rodzin; Stanisławy, Tadeusza Trzaska, Marii Juszczyk; Marii, Stanisława Grzegorczyk, Władysława Sobesto, Marii, Jana Rząsieckich, Aleksandry, Władysława Dziura, Alfredy, Edwarda Olińskich, Stanisława Dąbrowa; Władysławy, Władysława Czepiec, Henryka Głąba; Zofii Sośnickiej, Katarzyny Latanowicz; Adama, Bogdana Motyl; Władysława, Krzysztofa, Piotra, Rafała, Zbigniewa Kozaczyk, Julii, Piotra Suchan; Teresy, Sabiny, Jana Bialik i zmarłych rodziców, Józefa, Lucyny Józefek, Antoniego Kaszuby; Henryka, Heleny, Henryka Zarębów, Gertrudy, Jerzego, Alicji, Tadeusza Walusów; Andrzeja, Wiktorii, Andrzeja Nowak, Edwarda Czapli; Stanisława Kułagi, Kazimierza Bialika, Eugeniusza, Jerzego Walaszek, Marii, Stanisława Czepiec; Marii, Leona Skruch, Katarzyny Idziak; zmarłych z rodzin Sowów, Swibów i Włodarczyków; Jana, Janiny Kleszcz, Bronisławy, Fryderyka, Stanisława Żołądź, Anieli Szynal; Józefa Majewskiego, Stefanii mamy, Roberta Rospondka, Jana, Anieli; Marii, Wojciecha, Zofii, Henryki Nędzków, Józefa, Jana Bialików; zmarłych z rodzin Muchów i Kramarzów; Marii, Edwarda Gala i zmarłych z rodziny, Krystyny, Andrzeja Kareckich, zmarłych z rodziny Garusów, Marii, Zbigniewa, Janiny Nazim, zmarłych z rodziny Grabków; Tadeusza, Ireny Bańbuła, Rozalii, Feliksa Korbut, zmarłych z rodziny Kaszubów; Alicji, Stanisława, Tomasza Król, Marii Znamirowskiej, Stefanii, Józefa Nowak, Honoraty, Michała, Ewy Zdechlikiewicz, Franciszka Ślipka, Genowefy Szczypta; Kaliksta, Józefy, Leszka Piechowicz; Teresy, Sabiny, Jana Bialik, Kazimierza Piękosia, Bogusława Parysa; Marii, Władysława, Wandy Machlowskich, Józefa, Wincentego, Stefanii Kruk;

 

Podczas mszy św. o 11:00:

Zofii, Franciszka, Tadeusza, Stanisława Ciosmaków, Józefy, Jana, Władysława, Zdzisława, Andrzeja Strzałka; Sławomira Grzegorczyka, Jana, Marię, Jana, Annę, Józefa Janików; Juliana Jagło; Władysława Matysiaka i zmarłych rodziców; Adama Greli, Jana, Katarzyny Szyszkiewicz; Anny Puchała, Maryli Chruszczewskiej, Łucji Baraniak, Krystyny Bola, Heleny, Józefa, Janiny, Józefa Katarzyny Krasuskich; Antoniny, Józefa Czepiec i zmarłych rodziców, Haliny, Józefa Nęckowskich, Zofii, Leona Mamrak i zmarłych rodziców; Jana, Zofii, Jana, Marcjanny, Jana Czepców; Pelagii Majewskiej; Jerzego Rusina, Eugenii, Stanisława Wąchałów – ojca i syna; Bronisławy, Jana Szwajda; Karola Pietrzyka, Fryderyki żony, Bogusława syna; Edwarda Krawczyka, Tomasza syna i zmarłych z rodzin Krawczyków i Rosów, Wojciecha Sikorskiego i zmarłych z rodzin Sikorskich i Tarków; Jana Czepca, Anieli, Mieczysława, Wiktorii Tarnowskich; Zofii, Stefana Lipka, zmarłych z rodzin Czujów, Lipków i Jaroszów; Władysława Czereba, Marii Paciorek, Ewy Lorens i zmarłych z rodzin Czerebów, Wróbel i Paciorek; Zofii, Władysława, Piotra Basta, Janiny, Józefa Tyka, Kazimierza Grzegorczyka; Artura Maślanca, Stanisławy, Justyny Cuber, zmarłych z rodzin Maślaniec i Ożarowskich; Krystyny, Kazimierza, Roberta Baczyńskich, Wandy, Mieczysława Wołek, Stefanii, Bronisława Kaszuba; Zuzanny, Władysława, Marianny, Piotra Świech, Katarzyny, Józefa Koniecznych, Krystyny Nocoń; Zofii, Dominiki, Ani Mucha; Kazimierza, Roberta Cielińskich, Zbigniewa Nęcki; Mieczysława Batora, zmarłych rodziców i brata, Marii, Romana Ziemblów, Andrzeja, Rafała, Marcina; Anny, Jana Szczygieł, Rozalii, Jana Gibas; Leona, Genowefy Legut, Danuty, Kazimierza Pacut, Wandy, Henryka Majer, ks. Kazimierza Majera; Tadeusza Sikorskiego; Wiktorii, Jana Wójcik, Róży, Stanisława Michalczyk, Mariana Tracza, Edwarda Budacza; Anny, Józefa, Jana Skotnicznych; Tadeusza Zielińskiego, Zofii, Franciszka, Ryszarda Dyrda; Jacka, Marty, Wojciecha Białko, Franciszka, Krzysztofa Jędrych; Marii, Aleksandra Wolnik; Janiny, Edwarda, Zbigniewa, Bogumiły, Kazimierza Podgajnych, Marii Zemełko, Agnieszki Nowak; Kazimierza, Stanisławy, Andrzeja, Antoniego, Katarzyny, Andrzeja Koza, Teofila, Józefy, Mariana Wójcik, zmarłych z rodziny Kozów i Wójcików; Janiny, Zofii, Jana Witala, Anny, Mieczysława, Franciszka Paleta, Zygmunta Markowskiego; Marii, Wojciecha Kijak, Mieczysława Nosala, Mieczysława Merchuł, Roberta Kamińskiego; Łucji, Zofii, Józefa Wrońskich, Marii, Władysława, Marii Mączyńskich, Jadwigi, Karola, Zdzisława Loster, Marii Stawiarskiej, Danieli Grzegorczyk, Ireny, Jerzego Palmi, Stanisławy, Mieczysława Mirek; Ireny, Florentyny, Juliana Kasprzyk, Janiny, Antoniego, Zbigniewa Knapik; Jana, Andrzeja Szyller, Stefanii, Jana, Tadeusza Krawczyk, Janiny, Stanisława Staniec, Anny, Piotra, Józefa Podobińskich, Janiny Glanowskiej-Moskała, Tadeusza Moskała; Stanisławy Czepiec; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich i zmarłych z ich rodzin, Marii Bator, Walerii Korzeniowskiej, Zofii, Michała, Piotra, Stanisława Wrona i ich rodzin, zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, Kaszyckich, Wronów i Statków; Marii, Aleksandra, Piotra Skrobisz, Anny Bil, Anny Giemra, Mariana, Józefa Prytko, Adeli Wiśniewskiej, Władysławy Szafraniec, Krzysztofa Świerczka; Tadeusza Winczewskiego i zmarłych z rodziny Winczewskich i Szewczyków; Janiny, Józefa Koza, Wiktorii, Walentego Susuł, Marii Czepiec, Anny Łacheta; Jerzego Josse, Wandy, Mariana Wiatrak, Katarzyny, Józefa Zemełka; Stanisława, Józefa, Filomeny Oświęcimka, Józefa, Józefy Kurczak; Mieczysława, Eleonory, Marty, Stanisława Socha i zmarłych z rodziny, Wojciecha, Otylii Morek i zmarłych z rodziny, Leona, Adeli, Leona Nowakowskich, Zbigniewa Kisielewskiego i zmarłych rodziców, Stanisława Kurowskiego i zmarłych z rodziny, Izabeli Gumula; Zofii, Mariana, Katarzyny, Władysława Buczak, Heleny, Mieczysława Krakowiak, Anieli, Władysława, Tadeusza, Ryszarda, Barbary Marszał, Genowefy, Emila, Anieli, Józefa Portaj, Ireneusza, Kazimierza, Andrzeja, Moniki, Seweryna; Jadwigi, Stanisława Piątek, Jana, Genowefy Lamenta, Edwarda, Genowefy Jaciubek; Stanisławy, Józefa Cygan, Mieczysława, Piotra, Julii Suchan; Franciszka Miksy, Marii, Stefana Podolskich; Kamila, Heleny, Elżbiety, Zbigniewa, Adama Urbańczyk, Władysława, Weroniki, Stanisława, Zbigniewa, Łukasza, Roberta Kamińskich; Heleny, Jakuba Zemełka, Adama, Katarzyny, Jana Wierzbickich; Oli Szokalskiej, Anny Bednarskiej, Bogdana Ślifirczyka, Franciszka Kowalczyka, Izabelli Zemfler, Stanisławy, Wacława Pikiel; Jakuba Makuły, Marii żony, Juliana Grzyba, Julii żony, Jakuba, Janiny Makuła, Jana Piechnika, Marii żony, Tadeusza Kołodziejczyka, Stanisławy żony; Genowefy, Bolesława, Stanisława Ciećko, Michała Kity, Katarzyny Dudek, Andrzeja, Wiktorii Kaszuba; Józefa Kaczmarczyka, Władysławy, Bronisława Brączkowskich, Heleny Dziubek, Rozalii, Antoniego Stachnik, Jana Pułki; Haliny, Romana Duda, Witolda Ambroziaka, Bogdana, Michała, Wasilija Łutsiw, Nadii Sroka, Romana, Tatiany, Hanny, Paraski, Fedira, Michała Dociak; Zofię, Andrzeja, Daniela Dobranowskich, Annę, Tomasza Mazgała

Heleny, Kazimierza Szczypińskich, Jana, Janiny Dylawerskich, Szczepana Pawełczyka, Teresy Kozera, zmarłych z rodzin Pieczonka, Galon i Urbaniak; Marii, Jana Lis, Wiktorii, Kazimiery, Piotra Pstruś, Marii, Michała Dyrda, Mirosława, Władysława Strumińskich, Wiktorii, Franciszka Smęder; Heleny, Stanisława Polak; Haliny, Józefa, Stefanii Czepiec, zmarłych z rodzin Czepców, Nowakow, Paletów, Kałwów, Zofii Rutkowskiej, Zofii Rogalskiej, Marii Kalisz, Jadwigi Średniawa, Mirosławy Grabowskiej; Ireny, Henryka, Marii, Zbigniewa Pisarkiewicz, Anny, Stanisława Tybor, Danieli Czuraj, Kazimierza Siwko, Zofii, Franciszka Iwaniec; Marii, Wojciecha Garus; Jana, Stanisławy, Ludwika, Janiny, Franciszka, Genowefy, Władysława; Katarzyny Błaszczak, Ludwiki, Józefa, Honoraty, Jana, Krystyny, Mariana Frosików, Alicji Balickiej, Julii, Władysława Kwapniów, Krystyny Jaśkiewicz, Marii, Mieczysława Paulewiczów; Józefa, Zofii, Wojciecha Błaszczak, Ewy, Jana Wilkos, Zofii, Adama Urbanowicz, Zofii, Andrzeja Kamela, Jacka, Jana Błaszczak, Józefa, Mariana Knapik; Danuty, Walentego, Jana, Marii, Zofii, Mariana Dyrda, Józefa, Rozalii, Marii, Józefa Raźnych, Janiny, Mariana, Marii, Stanisława, Józefa Brzuchacz, Jerzego Brzoskwinia, Józefa, Rozalii Przybylskich, Łukasza, Marcina, Ludwika Chodorowskich; Marii, Zdzisława Jędrzejowskich, Mieczysława Trzaska, Kazimierza Zyska, zmarłych z rodzin Zysek, Gal, Kawula, Wioletty Prus, Adama Pawlika;