Created with WebWave CMS

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

qr code

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

W październiku kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty po wieczornej mszy świętej.

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

WYPOMINKI

Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:
 
  • naszych zmarłych fundatorów i dobrodziejów tej świątyni,
  • tych, którzy ją zaprojektowali, zbudowali i ozdobili,
  • tych, którzy tutaj pracowali,
  • zmarłych kapłanów, wśród nich ks. kan. Władysława Bani i ks. Stanisława Zolicha, a także:

 

Podczas mszy św. o 7:30:

Zofii, Konstantego, Zofii, Stanisława Wawrzeniów, Elżbiety, Edwarda Strumińskich, Krystyny, Janiny, Stanisława, Zofii, Antoniego Pacuła, Katarzyny Bilskiej, zmarłych z rodzin Kaszubów, Strumińskich i Pacuła; Marii, Stefana Bożek, Władysławy Łazowskiej, Artura Kaczmarczyka, Katarzyny, Jana, Edwarda Kowalczyków; Henryka, Marii, Zbigniewa, Marii, Józefa Dyrda, Anny, Edwarda Bałuszek, Jana Palety, Stefani Kruk, Wandy, Mieczysława Wołek, zmarłych z rodzin Dyrdów, Czepców, Budka, Bałuszek; Marii, Andrzeja Wygoda, Stanisława Eugeniusza Bosak, Jana, Marii, Zbigniewa Jagła; Anny, Józefa, Adama Smęda, Janiny, Józefa Filak; Marcijanny Pułka, Katarzyny, Bolesława Pirowskich, Marii, Piotra Młynarczyk, Adeli, Tadeusza, Eugeniusza, Anieli, Marliza Budka; Teofila Smyksy, Antoniny, Jakuba Kubik, Stanisława, Józefa Antosz; Anny, Jana Ziarkowskich, Pawła Statsa i jego rodziców; Teofila, Anny Wielowskich i ich dzieci, Andrzeja, Anieli Nowak i ich dzieci, Stanisławy Nowak; Mieczysława, Zofii, Anetki Halik; Andrzeja, Heleny, Stefana Słabych, Józefy, Klemensa, Antoniny, Rozalii, Stefana, Waldemara Kostaś, Katarzyny, Juliana, Jerzego Duda, Karoliny, Karola, Krystyny, Marcina Gębołyś, Janiny, Waldemara Konik, Anieli Nowińskiej, Franciszka Kaczmarczyka; Katarzyny, Marka, Mazur, Teresy, Jerzego Kościelniak, Urszuli, Józefiny Kwaśniak, Anieli, Heleny, Tomasza, zmarłych z rodzin Lisków, Mazurów, Machowskich; Zofii, Mariana, Marii, Jana Dyrda, Marii, Jana, Rozalii Stachnik, Małgorzaty, Andrzeja Przygodzkich, Rozalii Góralczyk, Marii Pirowskiej; Janiny, Edwarda, Stanisławy, Wojciecha Wolnik, Józefa, Zofii, Anny, Jana, Antoniego, Jana, Marii, Władysława Grzegorczyk, Władysławy Wiecheć, Władysława Danka, ks. Józefa Matlaka, ks. Władysława Bartonia; Janiny, Tadeusza, Antoniny, Wojciecha, Adama Korzonek, Rozalii, Franciszka Sikorskich, Heleny, Andrzeja Piątek, sióstr Służek; Zofii, Edwarda Michalik, Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak i zmarłych z ich rodzin; Marii, Stefana Podolskich, Anny, Józefa Gancarczyk; Marii, Jakuba Łachetów, Barbary Gudowskiej; Adeli, Stefana Majewskich; Aleksandra Węclewicza i jego rodziców, Felicji, Tadeusza Cygal, zmarłych z rodzin Pułków i Paletów; Krystyny Górka, Joanny Lipik, Anny, Józefa, Władysława Nędzka; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii, Władysława, Wojciecha Nowak, Marii Bator, zmarłych z rodzin Kaszyckich, Kwiatkowskich, Podolskich, Nowaków; Katarzyny, Franciszka, Witolda, Zbigniewa Nęcka, Jana, Zofii, Marii Krzyściak, Roberta Cielińskiego, Mieczysława Kani; Jadwigi, Władysława Pieniążek, Władysławy, Jakuba Szumiec, Tadeusza, Jacka Mazur, Stanisławy Sidzina; Stanisława, Ludwiki Turek, Ryszarda Pajora; zmarłych z rodziny Trojanowskich; Lucyny, Pauliny, Bolesława Kruk; Jana Wielowskiego, Józefa Kaczmarczyka i jego rodziców, Rozalii, Antoniego Stachnik, Magdaleny Wolskiej; Jerzego Górki, Jakuba, Rozalii Grzegorczyk; Ireny, Mariana, Wiktorii, Józefa Sakwa i zmarłych z rodziny; Walerii, Józefa Stachura i zmarłych z rodziny; Edwarda Obary; Henryka, Jacka Karpiel, Teresy Karpiel-Kulpińskiej, Staszka Nowotarskiego; Antoniego, Józefa, Rozalii, Anieli Ryś, Józefa Ziębickiego, Elżbiety Ryś-Ziębickiej, Jakuba, Stanisława, Rozalii, Marii Nowak, Władysława Więcławka; zmarłych z rodzin Kanas, Bodzenta, Sobczyk, Czekaj; Stanisławy Nowak, Jana, Haliny, Krzysztofa, Stanisława Wojdyła; Władysława Sobesto, Barbary Stępień i zmarłych rodziców; Marii, Tadeusza Korzonek, Władysławy Filiciak, Zofii, Franciszka Maluty, Jerzego Grabowskiego, Janiny, Michała Czarnota; Wiesławy, Walerii, Bronisława Nowak, Antoniny, Edwarda Piskorz, Anny, Franciszka Grabka; zmarłych z rodziny Łysoń; Lucyny Józefek, Antoniego, Marii Kaszuba, Antoniny Bieniek, Jana Wrony, Janiny, Mariana, Aleksandra Jamróz, Władysława, Zofii Wrona, Ireny, Eugeniusza Gajkowskich, Janiny, Władysława Stachurskich; Anny Stachowicz, Stefanii, Wojciecha Gadzina, Stanisławy, Stefana, Marka Puchała, Władysławy Burka, Haliny Pawłot, Marcina Tańcuła; Karola, Marii Szewczyk, Jana Karteczki, Jerzego Jelenia, Józefa, Zofii Grzegorczyk; Pawła Janika i zmarłych rodziców; Marii, Aleksandra Korbut i ich dzieci; Anny Szczygieł; Marii, Wiesława Stachura, Teresy, Sabiny, Jana Bialik i zmarłych z ich rodzin; Jadwigi, Józefa Nowak, Jadwigi Błażejewskiej; Zofii, Jakuba Nowak, Marcina, Łukasza, Ludwika Chodorowskich, Ryszarda, Karoliny, Antoniego Maciąg, Janiny Bialik; Stanisława Kubika, Stanisława Oświęcimki; Zbigniewa Nęcka, Mieczysława Kani, Stefana Krzysiaczka, Stefana syna; Mieczysława, Stefani, Rudolfa, Tadeusza Trzaska, Andrzeja, Marii, Adama Baczyńskich, Barbary, Adama Zarzęka; Marianny, Józefa, Andrzeja Kawalec i zmarłych z ich rodzin, Marii, Józefa, Kazimierza, Sabiny Malik i zmarłych z ich rodzin, Stefana Rusinka; Józefa Majewskiego, Stefanię mamę; Rozalii, Wawrzyńca, Stanisława Krzykawskich, Albiny, Władysława Samka, Marii, Franciszka Kos, Marii, Władysława Knawa, Wiktorii, Józefa Malaga, Władysławy, Jana Cyzio;

Ireny, Henryka, Marii, Zbigniewa Pisarkiewicz, Anny, Stanisława Tybor, Zofii, Franciszka Iwaniec, Danieli Czuraj, Kazimierza Siwko, Józefa Zientary; Marii, Mieczysława Baczyńskich, Mieczysława, Bogdana synów, Bronisława, Zofii, Józefa Witala, Augustyny Noworyta, Eli Tałach; Marii Roman, Stanisława Ziembli, Rafała Romanka, Heleny, Andrzeja, Jana Kadłuczka; Michaliny, Jana Kudełko, zmarłych z rodzin Matysiak i Kudełko; Barbary Siwosławskiej, Wiesławy Kotara, Stanisława, Franciszki, Stanisława Koza, Hieronima, Heleny Widurskich, Stanisława, Zofii Bogdańskich; Halinki, Józefa, Stefanii Czepiec, zmarłych z rodzin Czepców, Nowaków, Paletów, Kałwów, Mirosławy Grabowskiej, Zofii Rutkowskiej, Zofii Rogalskiej, Marii Kalisz; Jana, Janiny Dylawerskich i zmarłych z rodziny, Heleny, Kazimierza Szczypińskich i zmarłych z ich rodzin, Zofię Galon, Edmunda, Anny Pieczonka; Haliny, Mariana Kurczyńskich, Stanisława Górskiego, Julii matki, Józefa, Eugenii Garyckich; Mieczysławy Nowak, Stefanii, Wiesława Kawałek; Stanisława, Bartka Tatka; Anny, Jana Jupowicz, Franciszki, Andrzeja, Marii, Eugeniusza Bożek, Anny, Sławomira Gradys; Andrzeja, Anny, Franciszka Grabka, Katarzyny, Wojciecha Dziudziak, Jadwigi, Wawrzyńca Kowalik;

 

Podczas mszy św. o 9:30:

Bronisława, Antoniny Kukiełka, Henryka Sopaty, Mariana Koźmińskiego; Stanisława, Tadeusza Trzaska, Marii Juszczyk; Wincentego, Józefa Kruk, Marii, Władysława, Wandy, Stefanii Machlowskich; Heleny, Mieczysława Jaros, Stefanii, Józefa Szczuka, Zofii, Mieczysława, Rozalii, Franciszka Halik; zmarłych z rodzin Korbutów, Kubików, Kozów, Janików, Honoratki Jabłońskiej; Zofii, Stanisława Słomka, Marii, Andrzeja Baczyńskich; Stanisława Bąka, Janiny, Józefa Filak; Marii, Franciszka Janeczek, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Tadeusza Mularczyka; Ireny, Stanisława Politewicz, Bronisławy, Józefa Starczewskich; Janiny, Józefa Porębskich; Zenobi, Danuty, Jana Krzywda, Małgorzaty, Ludwika Dzierbuk, Adeli, Stanisława Majewskich, Stanisławy, Władysława Sroka, Marty, Stefana Majewskich; Władysławy, Adama Wiecheć, Katarzyny, Henryka Halik, Janiny Mitońskiej-Wiecheć; Jadwigi, Stanisława Piątek, Jana, Genowefy Lamenta, Genowefy, Edwarda Jaciubek; Franciszka, Agaty, Jana Witek, Rozalii, Adama Łokaj, Zofii, Ryszarda Marzec; Anny, Jakuba, Eugeniusza, Kazimierza, Mieczysława Pułka, Stanisława Ulmańca, Wilhelma Frączka; Marii, Mieczysława Bielec, Tadeusza syna, Juliana Zadory; Marii, Tadeusza, Wojciecha, Zofii, Henryka Nędzków, Jana, Józefa Bialików; Anny, Macieja Wadyl, Anny Prochal, Stefanii, Rozalii, Jakuba, Kazimierza Grzegorczyk; Marii, Edwarda Gala, Krystyny, Andrzeja Kareckich, zmarłych z rodzin Galów i Garusów, Marii, Zbigniewa, Janiny Nazim, zmarłych z rodziny Grabków; Mieczysława, Anieli, Wiktorii Tarnowskich, Katarzyny, Józefa Jamróz, Józefa Podolskiego; Anny, Jana Sośnickich, zmarłych z rodziny Chrabąszczów; Edwardy, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Władysławy, Józefa Rospond, Wiktorii, Jana Kaszuba, Franciszka, Rozalii, Genowefy Halik, Teresy, Stanisława Widurek; Franciszki, Józefa Grabka, Teofila, Kazimierza Witala, Elżbiety Łukawskiej, Władysława, Krystyny Puchalskich; Marii, Stanisława Grzegorczyk, Władysława Sobesto; Stanisława, Agnieszki Chorągwickich, Władysława, Mariana, Czesława Łabędź, Andrzeja Badaja; Fryderyka, Anny, Adama Domagała; Marii, Jana Rząsieckich, Aleksandry, Władysława Dziura, Stanisława Dąbrowa, Alfredy, Edwarda Olińskich; Zofii, Tadeusza, Stefanii Kruk; Józefa, Julii Nowak, Kazimierza Karasia; Bogumiły, Jana Korpak, Wojciecha Kramarczyka; Aleksandry, Władysława Dziura, Anny, Władysława, Zbigniewa Hankowicz; Władysława Pach, Józefa syna, Marii, Stanisława Szumiec, Jerzego Kaszuby, Henryka syna; Kazimierza Karasia, Stanisławy, Jana Powroźnik; Józefy, Józefa Puskarz, Józefy, Józefa Kowal, Wiktorii Pawlik; Marii, Zygmunta Krokosz, Marii, Władysława Piotrowicz; Marii, Mieczysława Buczak, Jana Dyrda; Edwarda, Czesława, Janiny, Bogdana Czapla, Andrzeja, Wiktorii, Andrzeja Nowak, Haliny, Tadeusza Chat, Cecylii, Edwarda Zielińskich, Pawła Prokockiego; Jana, Zofii Koza, Ludwika, Stefanii Ścibor, Ewy Ścibor-Gołąbek, Józefy, Konrada Pietranek, Anny, Andrzeja Musiał, Janiny, Andrzeja Szwabowskich; Danuty, Mieczysława Pułka, Ewy Zawalskiej, Katarzyny, Jana Nowak; Zofii Sośnickiej, Katarzyny Latanowicz; Antoniny, Franciszka Madej, Wiktorii, Piotra Wierzbickich; Marii, Stanisława, Stefanii, Anny, Andrzeja Paciorek, Edwarda, Stanisławy, Ryszarda, Danuty Kupiec, Bartłomieja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii, Józefa Nowak, Jana Dyrdy, Józefa Grzegorczyka, Joanny, Juliana Odziemiec, Władysława Czereba, Stanisława Trybusa; Olgi, Stanisława Włodarczyk, Jadwigi, Jana Swiba, Marii, Antoniego, Stanisława, Władysława, Krzysztofa Koza; zmarłych z rodzin Chorągwickich i Furtaków; Edwarda Pożyczko, Mariana, Edwarda Nowak i ich rodziców; Anastazji, Marii, Wojciecha, Antoniego Witala, Marii Jaje, Władysława Więclewicza, Augustyny Noworyta i zmarłych z ich rodzin; zmarłych z rodzin Domagałów, Grabowskich, Kozów, Niedbałów; Marianny, Tomasza, Józefa, Anny, Wojciecha Pałac, Edwarda Strąga, Zofii Kubala, Marii Czuba; Krystyny, Stanisława i zmarłych z rodzin Niedbałów i Koziołów; Amali, Józefa Puchała, Krystyny Bulanda, Teresy Sikorskiej; Stanisławy, Romana, Jana, Anny, Władysława, Katarzyny Niedbała, zmarłych z rodzin Domagałów, Pieniążków i Grabowskich; Katarzyny, Jana Czepiec; Marii, Stanisława Bartoszewskich; Anny, Bartłomieja, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Marii Paciorek, Julii, Józefa Nowak, Zofii, Józefa Grzegorczyk i zmarłych z rodziny, Jana Dyrdy, Marii, Karola Szewczyk, Jana Karteczki, Jerzego Jelenia, Stanisława Książka; Jana, Marii, Anny Kaszuba, Jana, Krystyny Radoń; Jana, Janiny Kleszcz, Bronisławy, Fryderyka, Stanisława Żołądź, Anieli Szynal; Marii, Stefana, Zbigniewa, Tadeusza Stachurskich, Stefanii, Józefa Korabik, Antoniny, Stanisława Synowskich, Marka Jaskólskiego; Teresy, Jana, Sabiny Bialik i zmarłych rodziców, Lucyny, Józefa Józefek i zmarłych rodziców, Antoniego Kaszuby; Mieczysława, Stanisławy, Jana Żak, Kazimierza Wymysło, Kazimierza Skarbka, Anny Figas; Haliny Szymańskiej z domu Sarnek; Kazimierza, Rozalii, Jana Lipka; Anny, Stanisława, Andrzeja Faryna, Stefanii, Kazimierza Duda; Jana, Stanisławy Urbańczyk, Jadwigi, Bartłomieja Kowalczyk, Stanisława Zemła, Honoraty, Józefa, Adama Fećko; Anny, Henryka Głąb; Józefa, Andrzeja, Józefę, Tadeusza Kusów, Józefy Telengi, Zofii, Jana Mechelewskich, Stanisławy Piskorz; Marii, Stanisława, Andrzeja Warzecha, zmarłych z rodzin Warzecha, Ochwat, Pieczara, Kwiek; Katarzyny, Zofii, Wojciecha, Marii, Tadeusza, Józefa, Jana, Jacka Błaszczak, Ludwiki, Józefa, Krystyny, Mariana Frosik, Alicji Balickiej, Krystyny Jaśkiewicz, Ewy, Jana Wilkos, Zofii, Adama Urbanowicz, Zofii, Andrzeja Kamela, Józefy, Mariana Knapik, zmarłych z rodzin Frosików i Kwapniów; Teresy, Sabiny, Jana Bialik, Kazimierza Piękosia, Bogusława Parysa; zmarłych z rodzin Domagałów i Pieniążków; Janiny, Jana Kleszcz, Antoniny, Józefa Pierzchała, Jadwigi, Stanisława Wójtowicz; Marii, Jakuba, Genowefy, Józefa Koza, Antoniny, Kazimierza Młynarczyk, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Katarzyny, Franciszka Wesołowskich, Rafała Bielaka, Michała Rusinka; Henryka, Heleny, Henryka Zarębów, Gertrudy, Jerzego, Alicji, Tadeusza Walusów; Stefanii, Józefa Nowak, Zdzisława Króla; Honoraty, Michała, Macieja, Ewy Zdechlikiewicz, Genowefy Szczypta, Franciszka Ślipka, Marii Znamirowskiej, Tomasza, Alicji, Stanisława Król; Jana, Marii, Jana Dyrda, Jakuba Wójtowicza, Marii Kos, Bartłomieja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii Nowak, Marii Paciorek, Józefa Grzegorczyka; zmarłych z rodzin Muchów i Kramarzów; Stanisława Kułagi, Kazimierza Bialika, Eugeniusza, Jerzego, Kazimierza Walaszek, Marii, Stanisława Czepiec; Zenona Gaździka, Jana, Huberta Podstawskich, Genowefa, Jana Brożek, Jolanty Napora; Haliny, Władysława Pająk, Bogusława Kućmierczyka; Stanisława, Małgorzaty Mars, Pawła, Tekli, Mieczysława Idęć, Edwarda Śledzia, Antoniego Rosołka; Jerzego Górki, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk, Janiny, Stefana Makowskich, Marii, Józefa Słabych, Genowefy, Marka Kareckich; Władysławy, Władysława Czepiec; Marii, Józefa, Jana Koza, Jana Tarnowskiego, Edwarda Morawca, Józefa, Józefy, Józefa Podgajnych;

Teresy Kozera, zmarłych z rodzin Galon, Drwal, Urbaniak, Matyśkiewicz i Kijewskich; Józefa Wymysło; Czesława Barnasia, Wacława Hubera, Bronisława Piechnika; Marii, Franciszka Firek, Joanny Kulka, zmarłych z rodzin Firek, Kupka, Pękala, Kasprzyk; zmarłych z rodzin Płomińskich, Maternowskich, Bakalusów, Jana Halika, Artura Gumuły, Katarzyny Cyfka, Józefa, Antoniny, Stanisława Czepiec, Mirosławy Bednarskiej; Kaliksta, Józefy, Leszka Piechowicz;

 

Podczas mszy św. o 11:00:

Zuzanny, Władysława, Stanisława, Marianny, Piotra Świech, Katarzyny, Józefa Koniecznych, Krystyny Nocoń, Marii Czekajskiej; Jacka, Marty, Wojciecha Białko, Franciszka, Krzysztofa Jędrych; Agaty, Jakuba, Marii, Jakuba, Janiny Makuła, Julii, Juliana Grzyb; Wiktorii, Andrzeja Kaszuba, Michała Kity, Stanisława, Bolesława, Genowefy Ciećko; Roberta, Kazimierza Cielińskich, Zbigniewa Nęcka; Tadeusza, Ireny Bańbuła, Rozalii, Feliksa Korbut, zmarłych z rodziny Kaszuba; Marii, Aleksandra Wolnik, Zofii, Jakuba Buła; Jana, Janiny Wąsik, Danuty Czepiec; Piotra Peryńskiego, Zofii, Franciszka Michalskich, Krystyny Kronowskiej; Jana Czepca, Wiktorii, Anieli, Mieczysława Tarnowskich, ks. Władysława Bani; Marianny, Stanisława Duch, Anny, Jerzego Smoter, Weroniki, Konstantego Kucza; Anny, Edwarda, Krawczyk, Tomasza syna, zmarłych z rodzin Krawczyków i Kosów, Wojciecha Sikorskiego, zmarłych z rodzin Sikorskich i Tarków; Gertrudy, Władysława Kozik, Hanny, Józefa, Adama Piwowarczyk, Marii, Tadeusza Furmanek, Reginy, Jana, Jerzego, Wandy Kuberskich; Jadwigi Pławny; Rozalii, Jana Woszczyna, Marii, Neofita Hrygorczuk, Stanisława Filipowskiego; Edwarda Budacza, Róży, Stanisława Michalczyk, Mariana Tracza, Wiktorii, Jana Wójcik; Adama Grelę i zmarłych z rodzin Szyszkiewiczów i Słabych; Janiny, Mieczysława Zawiła i zmarłych z rodziny, Janiny, Stanisława Okrutniak i zmarłych z rodziny, Julii, Barbary, Marii Madeja i zmarłych z rodziny Madejów, Wiktora Grabowskiego, Jana Surdela i zmarłych z ich rodzin; Józefa, Antoniny Czepiec, Stanisława syna; Stanisława Jasek; Danuty, Walentego, Jana, Marii, Zofii, Mariana Dyrda, Marii, Rozalii, Józefa Raźnych, Janiny, Marii, Mariana, Józefa, Stanisława Brzuchacz, Jerzego Brzoskwinia, Rozalii, Józefa Przybylskich, Łukasza, Marcina, Ludwika Chodorowskich; Heleny, Józefa, Janiny, Józefa Krasuskich, Krystyny, Romana Bola, Heleny, Józefa Błaszczyk, Łucji Baraniak, Maryli Chruszczewskiej, Anny Puchała, Ireny Binek, Julii, Franciszka Łuczak; Stanisława, Eugenii, Stanisława Wąchała, Jerzego Rusina, Anny, Jana, Mariana Czepiec; Marii, Wojciecha Kijak, Mieczysława Nosala, Mieczysława Merchuta, Roberta Kamińskiego; Jana, Janiny, Zofii, Stanisława Witala, Anny, Mieczysława Paleta, Zygmunta Markowskiego; Fryderyki, Karola, Bogusława Pietrzyk; Pelagii, Juliana Baś, Jana Puszcza, Zofii, Dominiki, Anny Mucha; Zofii, Franciszka, Stanisława, Tadeusza Ciosmak, Józefy, Jana, Janiny, Władysława, Zdzisława, Andrzeja Strzałka; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii Bator, Walerii Korzeniowskiej, Zofii, Michała, Stanisława, Piotra, Wrona, zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, Kaszyckich, Wronów, Statków; Tadeusza Zielińskiego, Zofii, Franciszka, Ryszarda Dyrda; Jana, Bronisławy Szwajda i zmarłych rodziców; Krystyny, Kazimierza, Roberta Baczyńskich, Stefanii, Bronisława Kaszuba, Wandy, Mieczysława Wołek; Kazimierza, Stanisławy, Andrzeja, Antoniego, Katarzyny, Andrzeja Koza, Józefy, Teofila, Mariana Wójcik; Artura Maślańca, Stanisławy, Justyny Cuber, zmarłych z rodziny Maślaniec i Ożarowskich; Ireny, Florentyny, Juliana Kasprzyk, Janiny, Antoniego, Zbigniewa Knapik; Zofii, Mariana, Katarzyny, Władysława Buczak, Heleny, Władysława Krakowiak, Genowefy, Emila, Anieli, Józefa Portas, Anieli, Władysława, Tadeusza, Ryszarda, Barbary Marszał, Andrzeja, Ireneusza, Moniki, Seweryna; Tadeusza Sikorskiego; Władysława Czereba, Marii Paciorek, ks. Adolfa Mroczka, zmarłych z rodziny Czereb, Wróbel, Paciorek, Dudko; Jana, Andrzeja Szyllerów, Stefanii, Jana, Tadeusza Krawczyk, Janiny, Stanisława Staniec, Anny, Piotra, Józefa Podobińskich, Tadeusza Moskała, Janiny Glanowskiej-Moskała; Marianny, Stanisława Bujak; Marii, Ludwika, Aleksandry Matysiak, zmarłych z rodzin Matysiaków i Nowaków, Marii, Stanisława Kukuczka, zmarłych z rodzin Kukuczków i Bochniarzy; Pelagii Majewskiej; Jana, Zofii, Jana, Marcjanny, Jana, Kazimierza Czepiec; Kazimierza, Anny, Piotra Grzegorczyk, Anny Szeleźnik; Franciszka, Janiny, Jacka Miksa, Marii, Stefana Podolskich; Antoniny, Józefa Czepiec i zmarłych rodziców, Zofii, Leona Mamrak i zmarłych rodziców, Haliny, Józefa Nęckowskich; Marii, Romana Ziembla, Genowefy, Stanisława, Mieczysława, Marii, Wiktora, Władysława, Kazimierza Bator; Edwarda, Janiny Podgajny, Zbigniewa, Bogumiły, Kazimierza Podgajnych, Marii Zemełko; Sławomira Grzegorczyka, zmarłych z rodzin Grzegorczyków i Janików; Janiny, Józefa Koza, Wiktorii, Walentego Susuł, Marii Czepiec, Anny Łacheta; Władysława Matysiaka i zmarłych rodziców; Juliana Jagło; Witolda, Janiny Gąsiorowskich, Wiesława Siedlarczyka, Zbigniewa Kuś; Henryka, Wandy Majer, ks. Kazimierza Majera, Józefy, Jana Szczygieł, Jana, Rozalii Gibas, Leona, Genowefy Legut; Oli Szokalskiej, Bogdana, Kseni, Jana Ślifirczyk, Anny Bednarskiej, Franciszka Kowalczyka, Izabelli Zemfler, Stanisławy, Wacława Pikiel; Zofii, Władysława, Piotra Basta, Janiny, Józefa Tyka; zmarłych z rodzin: Baca, Bojdo, Łobodzińskich, Piotrowskich, Pabianów, Michalskich, Sidorowiczów, Ogarów, Beraków, Sakłak, Nawrockich, Wojnarskich; Janiny, Stefana Makowskich, Franciszki, Witolda Puchałów; Krystyny, Kazimierza Kiecka, Tadeusza Miki; Marii, Władysława Mączyńskich, Łucji Wrońskiej, Danieli Grzegorczyk, Alicji Jaroszyńskiej, Marii Mączyńskiej, Marii Stawiarskiej, Stanisławy, Mieczysława Mirek, Jadwigi, Karola, Zdzisława Loster, Zofii, Józefa Wrońskich, Ireny, Jerzego Palmi; Tadeusza Winczewskiego, zmarłych z rodzin Szewczyków i Winczewskich; Ewy Hoffmann; Kazimierza Zyska i zmarłych z rodziny, Adama, Zofii Pawlik, Wioletty Pruś, zmarłych z rodzin Kawula i Gal; Janiny, Romana Mateusiak; Julii, Stanisława Adamczyk, Zofii, Mieczysława Kaczmarczyk, Longiny, Józefa Sojka, Kazimierza, Bronisławy, Stanisława Dusza, Marii, Pelagii, Józefa, Władysława, Tadeusza Jazgarzyńskich, Urszuli Baran; Mieczysława, Eleonory, Stanisława, Marty Socha, Wojciecha, Otylii Morek, Leona, Adeli, Leona Nowakowskich, Izabeli i Stanisława chrzestnych, zmarłych z rodzin Morków, Sochów, Kluzków, Nowakowskich, Zbigniewa Kisielewskiego; Julii, Piotra, Mieczysława Suchan, Stanisławy, Józefa Cygan; Zofii, Stefana Lipka, zmarłych z rodzin Lipków, Czujów i Jaroszów; Marii, Zdzisława Jędrzejowskich, Mieczysława Trzaska, Wojciecha Grzeszka; Bernadetty Jaros, Andrzeja, Zofii, Marii, Daniela Dobranowskich i zmarłych z tej rodziny, Anny, Tomasza Mozgała, Jadwigi Kępczyńskiej; Heleny, Jakuba Zemełka, Adama, Katarzyny, Jana Wierzbickich; Jerzego Josse, Wandy, Mariana Wiatrak, Katarzyny, Józefa Zemełka; Kamila, Helenę, Elżbietę Zbigniewa Urbańczyk, Władysława, Weronikę, Stanisława Kamińskich, Zbigniewa, Łukasza synów i zmarłych z ich rodzin;