Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:
 
  • naszych zmarłych fundatorów i dobrodziejów tej świątyni,
  • tych, którzy ją zaprojektowali, zbudowali i ozdobili,
  • tych, którzy tutaj pracowali,
  • zmarłych kapłanów, wśród nich ks. kan. Władysława Bani i ks. Stanisława Zolicha, a także:

 

Podczas mszy św. o 7:30:

Lucyny, Pauliny, Bolesława Kruk; Marii, Stefana Podolskich, Anny, Józefa Gancarczyk; Krystyny, Janiny, Stanisława, Zofii, Antoniego Pacuła, Katarzyny Bilskiej, Elżbiety, Edwarda Strumińskich, Zofii, Konstantego, Zofii, Stanisława Wawrzeń; Jakuba, Rozalii Grzegorczyk, Jerzego Górki; Katarzyny, Franciszka, Witolda, Zbigniewa Nęcka, Janiny, Zofii, Marii Krzyściak, Roberta Cielińskiego, Mieczysława Kani, Anny Krzyściaczek; Janiny, Edwarda, Stanisławy, Wojciecha Wolnik, Anny, Jana, Władysława, Jana, Antoniego, Zofii, Józefa, Marii Grzegorczyk, Władysławy Wiecheć, Władysława Danka, ks. Władysława Bartonia, ks. Józefa Matlaka; Anny Stachowicz, Stefanii, Wojciecha Gadzina, Stanisławy, Stefana, Marka Puchała, Władysława Burka, Haliny Pawłot, Marcina Tańcuły, Elżbiety, Andrzeja Nalepa; Zofii, Mariana, Jana, Marii Dyrda, Marii, Jana, Rozalii Stachnik, Marii Pirowskiej, Małgorzaty, Andrzeja Przygodzkich; Jana Wielowskiego, Józefa Kaczmarczyka i zmarłych rodziców, Rozalii, Antoniego Stachnik, Magdaleny Doryczek-Wolskiej; Zofii, Edwarda Michalik, Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak i zmarłych z ich rodzin; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii, Władysławy, Wojciecha Nowak, Marii Bator, zmarłych z rodzin Kaszyckich, Kwiatkowskich, Podolskich, Nowaków; Marii, Jakuba Łacheta, Barbary Gudowskiej; zmarłych z rodziny Trojanowskich; Antoniego, Józefa, Rozalii, Anieli Ryś, Józefa Ziębickiego, Elżbiety Ryś-Ziębickiej, Jakuba, Stanisławy, Rozalii, Marii, Nowak, Władysława Więcławka, Emila, Dariusza Chwiejów; Anny, Józefa, Adama, Zbigniewa Smęda, Janiny, Józefa Filak; Teofila Smyksy, Jakuba, Antoniny Kubik, Stanisława, Józefa Antosz; MarcynyPułka, Katarzyny, Bolesława Pirowskich, Marii, Piotra Młynarczyk, Adeli, Tadeusza, Anieli, Marcina, Eugeniusza Budka; Stanisława, Eugeniusza Bosak, Marii, Andrzeja Wygoda, Jana, Marii, Zbigniewa Jagła; Teofila, Anny Wielowskich, Stanisławy, Andrzeja, Anieli Nowak, Agnieszki, Józefa Kacik; Jadwigi, Władysława Pieniążek, Władysławy, Jakuba Szumiec, Tadeusza, Jacka Mazur, Stanisławy Sidzina; Andrzeja, Heleny, Stefana Słabych, Klemensa, Józefy, Stefana, Waldemara Kostaś, Katarzyny, Juliana, Jerzego Duda, Karoliny, Karola, Krystyny, Marcina Gębołyś, Janiny, Waldemara Konik, Franciszka Kaczmarczyka, Anieli Nowińskiej; Janiny, Tadeusza, Antoniny, Wojciecha, Adama Korzonek, Rozalii, Franciszka Sikorskich, Heleny, Andrzeja Piątek, sióstr Służek; Katarzyny, Marka Mazur, Anieli, Tomasza Lisek, Teresy, Jerzego Kościelniak, Urszuli, Józefiny Kwaśniak, Heleny Marynowskiej, zmarłych z rodzin Mazurów i Lisków; Krystyny, Mieczysława Górka, Anny, Józefa Nędzka, Władysława syna, Joanny Lipik; Stanisławy, Ludwiki Turek, Ryszarda Pajora; Jana, Haliny Wojdyła; Marii, Aleksandra Korbut i ich dzieci; Marii, Henryka, Zbigniewa, Marii, Józefa Dyrda, Anny, Edwarda Bałuszek, Jana Palety, Stefanii Kruk, Wandy, Mieczysława Wołek, Jadwigi, Renaty, Wojciecha Szklarskich; zmarłych z rodzin Kanas, Bodzenta, Czekaj, Sobczyk; Anny Szczygieł; Michaliny, Stanisława, Jana Marszyckich, Wiktorii, Franciszka, Leopolda Kozów, Anny Kaszuba, Janiny Maćkoś, Ireny, Tadeusza Żuławskich, Czesławy Guzik; Rozalii, Wawrzyńca, Stanisława Krzykawskich, Albiny, Władysława Samka, Marii, Władysława Knawa, Marii, Franciszka Kos, Wiktorii, Józefa Malaga, Janiny, Wiktora Kaweckich, Narcyzy, Zdzisława Prusak; Aleksandra, Rozalii, Franciszka Węclewicz, Felicji, Tadeusza Cygal, zmarłych z rodzin Paletów, Pułków, Grzegorczyków; Adeli, Stefana Majewskich; Adama Domagały, zmarłych z rodziny Łysoń; Marii, Józefa, Kazimierza, Sabiny Malik i zmarłych z ich rodzin, Stefana Rusinka, Marianny, Józefa, Andrzeja Kawalec i zmarłych z ich rodzin; zmarłych z rodzin Żuromskich i Żarów; Marii, Stefana Bożek, Władysławy, Józefa Łazowskich, Artura Kaczmarczyka, Katarzyny, Jana, Edwarda Kowalczyk; Bolesława Ciećko, Stanisława, Genowefy, Michała Kita; Marii, Wiesława Stachura, Teresy, Sabiny, Jana Bialik i zmarłych z ich rodzin; Zofii, Stefana Kopta, Edwarda Wiechcia, Mariana Kołodziejczyka; Władysława Sobesto, Barbary Stępień i zmarłych rodziców; Zofii, Jakuba Nowak, Marcina, Łukasza, Ludwika Chodorowskich, Ryszarda, Karoliny, Antoniego Maciąg, Janiny Bialik; Barbary Siwosławskiej, Wiesławy Kotara, Stanisława, Franciszki, Stanisława Koza, Heleny, Hieronima Widurskich, zmarłych z rodziny Bogdańskich; Jerzego Grabowskiego, Marii, Tadeusza Korzonek, Władysławy Filiciak, Zofii, Franciszka Maluty, Janiny, Michała Czarnota; Jadwigi, Józefa Nowak; Ireny, Mariana, Wiktorii, Józefa Sakwa; Walerii, Józefa Stachura; Edwarda Obary; Stanisława Oświęcimki, Stanisława Kubika; zmarłych z rodzin Morysów i Grzegorczyków;

Haliny, Mariana Kurczyńskich, Eugenii, Józefa Garyckich, Stanisława Górskiego, Julii Michałowskiej; Ryszarda Zielińskiego, Ireny, Józefa Stawowskich; Józefa, Antoniny, Stanisława Czepiec; zmarłych z rodziny Dziadowiec; Heleny, Kazimierza Szczypińskich, Janiny, Jana Dylawerskich, Zofii Galon, Teresy Kozera, Barbary Witek; Michaliny, Jana Kudełko, zmarłych z rodzin Kudełko i Matysiak; Heleny, Stanisława Polak; Stanisława, Bartka Tatki, Michała Wacławka; Haliny, Józefa, Stefanii Czepiec, Wandy Kałwa, Mirosławy Grabowskiej, Zofii Rutkowskiej, Zofii Rogalskiej, Marii Kalisz, Jadwigi Średniawa, Marii Wenerskiej, zmarłych z rodzin Czepców, Nowaków, Paletów, Kałwów;

 

Podczas mszy św. o 9:30:

Edwarda Czapli, Andrzeja, Wiktorii, Andrzeja Nowak, Haliny, Tadeusza Chat, Celiny, Stanisława Zielińskich, Pawła Prokockiego; Stanisława, Agnieszki, Bronisławy Łabędź, Władysława męża, Mariana, Czesława synów, Andrzeja Badaja; Janiny, Edwarda Pożyczko, Mariana Nowaka i zmarłych rodziców; Mieczysława, Anieli Tarnowskich, Józefa Podolskiego, Wiktorii Tarnowskiej, zmarłych z rodziny Jamrozów; zmarłych z rodzin Domagałów, Grabowskich, Kozów, Niedbałów; Marii, Mieczysława Buczak, Jana Dyrda; Anny, Władysława, Zbigniewa Honkowicz, Aleksandry, Władysława Dziura; Jana, Marii, Jana Duda, Bartłomieja Grabowskiego, Anny, Kazimierza, Stanisława, Marii Paciorek, Julii Nowak, Jakuba Wójtowicza; Julii, Józefa Nowak, Kazimierza Karasia; Jana, Stanisławy Powroźnik; Elżbiety, Tadeusza Machlowskich, Jana Dyrda; Bogumiły, Jana Korpak, Wojciecha Kramarczyka; Tomasza, Marianny, Józefa, Wojciecha, Anny Pałac, Edwarda Strąpa, Zofii Kubala, Marii Czuba; Marii, Jakuba, Genowefy, Józefa Koza, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Katarzyny, Franciszka Wesołowskcih, Michała Rusinka, Rafała Bielaka; zmarłych z rodzin Chorągwickich i Furtaków; Krystyny, Stanisława oraz zmarłych z rodzin Niedbałów i Koziołów; Janiny, Józefa Porębskich; Andrzeja Warzechy; Marii, Edwarda Gala, Krystyny, Andrzeja Kareckich, Marii, Janiny, Zbigniewa Nazim, zmarłych z rodzin Galów, Garusów, Nazimów i Grabków; Edwardy, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Władysławy, Józefa Rospond, Wiktorii, Jana Kaszuba, Rozalii, Genowefy, Franciszka Halik, Teresy, Stanisława Widurek, Elżbiety Wulkiewicz, Bronisławy Łabędź, Janiny Ciepał; Anastazji, Marii, Wojciecha, Antoniego Witala, Marii Jaje, Władysława Więclewicza, Augustyny Noworyta i zmarłych z ich rodzin; Marii, Stanisława Grzegorczyk, Władysława Sobesto; Apolonii, Józefa Adamskich, Stanisława, Józefy, Kaspra Klima, Antoniny Pawelec, Józefy, Wojciecha Kraj; Katarzyny, Jana Nowak, Danuty, Mieczysława Pułka, Ewy Zawalskiej, Józefy, Konrada Pietranek; Zbigniewa, Marii Stachurskich; Rozalii, Adama Łokaj, Franciszka, Agaty, Jana Witek, Zofii, Ryszarda Marzec, Idy Majkowskiej, Stanisławy Knap; Zofii Sośnickiej, Katarzyny Latanowicz; Stefanii, Tadeusza, Rozalii, Jakuba, Kazimierza Grzegorczyk, Anny, Macieja Wadyl, Anny Prochal; Zofii, Tadeusza, Henryki, Marii, Wojciecha Nędzków, Jana, Józefa Bialik; Józefa, Stefanii, Wincentego Kruk, Marii, Władysława, Wandy Machlowskich; Anny, Józefa Puchała, Krystyny Bulanda, Teresy Sikorskiej; Stanisława, Tadeusza Trzaska, Marii Juszczyk; Władysławy, Władysława Czepiec; zmarłych z rodzin Janików, Korbutów, Kozów, Kubików, Honoraty Jabłońskiej; Jerzego, Henryka Kaszuba, Władysława, Józefa Pach, Marii, Stanisława Szumiec; Jana, Janiny Kleszcz, Bronisławy, Fryderyka, Stanisława Żołądź, Anieli Szynal; Jana, Zofii Koza, Ludwika, Stefanii Ścibor, Ewy Ścibor-Gołąbek; Józefa, Franciszki Grabka, Teofila, Kazimiery Witala, Władysława, Krystyny Puchalskich, Elżbiety Łukawska; Zofii, Stanisława Słomka, Marii, Andrzeja Baczyńskich; Anny, Andrzeja Musiał, Janiny Szwabowskiej; Zofii, Mieczysława Halik; Stanisława Kułagi, Kazimierza Bialika, Eugeniusza, Jerzego, Kazimierza Walaszek, Marii, Stanisława Czepiec; Jakuba, Anny, Kazimierza, Eugeniusza Pułka, Stanisława Ulmańca, Wilhelma Frączka; Teresy, Sabiny, Jana Bialik, Kazimierza Piękosia, Bogusława Parysa; zmarłych z rodzin Tomczyków, Mojcnerów, Szumców; Marii, Józefa, Wiesława Kaczorowskich, Ireny Matogi; Wacławy, Mieczysława Nowak, Stefanii, Wiesława Kawałek; Jerzego Górki, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk, Janiny, Stefana, Stefanii, Franciszka Makowskich, Marii, Józefa Słabych, Genowefy, Kazimierza, Marka Kareckich, Andrzeja Tadusa; Janiny, Jana Kleszcz, Antoniny, Józefa Pierzchała, Jadwigi, Stanisława Wójtowicz; Agnieszki, Anny, Franciszka, Józefa Kołodziejczyk, Katarzyny, Zofii, Stanisława, Józefa, Franciszka Wesołowskich; Stanisławy, Mieczysława, Jana Żak, Anny Figas, Kazimierza Wymysło, Kazimierza Skarbka; Janiny, Witolda Gąsiorowskich, Wiesława Siedlarczyka, Zbigniewa Kuś; Anny, Jana, Jerzego Sośnickich i zmarłych z rodziny Chrabąszczów; Antoniny, Franciszka Madej, Wiktorii, Piotra Wierzbickich; Józefa Wymysło; Jana, Rozalii, Kazimierza Lipka; Stanisławy, Romana Niedbałów; Marii, Zygmunta Krokosz, Marii, Władysława Piotrowicz; Zofii, Mieczysława, Rozalii, Franciszka Halik, Stefanii, Józefa Szczuka, Heleny, Mieczysława Jaros; Józefy, Józefa, Andrzeja Puskarz, Józefy, Józefa Kowal, Wiktorii Pawlik; Marii Znamirowskiej, Tomasza, Alicji, Stanisława, Zdzisława Król, Honoraty, Michała, Macieja, Ewy Zdechlikiewicz, Franciszka Ślipka, Genowefy Szczypta; Stefanii, Kazimierza Duda, Anny, Stanisława, Andrzeja Faryna, Janiny, Stefana Grabka; Ireny, Stanisława Politewicz, Bronisławy, Józefa Starczewskich; Marii, Jana Rząsieckich, Aleksandry, Władysława Dziura, Alfredy, Edwarda Olińskich, Stanisława Dąbrowa; Marii, Stanisława Warzecha, zmarłych z rodzin Warzechów, Ochwatów, Pieczarów i Kwieków; Stanisławy, Jana, Adriana Urbańczyk, Jadwigi, Bartłomieja, Jerzego Kowalczyk, Krystyny, Józefa Liber, Stanisława, Stanisławy Gawor, Stanisławy Zemla, Honoraty Fećko; Józefy, Henryka Sopata, Antoniny, Bronisława Kukiełka; Janusza, Zofii, Alicji, Mirosława, Andrzeja Łobodzińskich, Stanisława, Antoniego, Władysława, Józefa, Janiny, Marii, Franciszka Baca, Jana, Anny, Zofii, Kazimierza, Stefana, Stanisława, Franciszka, Zofii Bojdo, Mariana, Wiktorii Piotrowskich, Alicji Nawrockiej, zmarłych z rodzin Ogarów, Beraków, Sidorowiczów, Michalskich, Łobodzińskich, Baca i Bojdo; Marii, Stanisława, Stefanii, Anny, Andrzeja Paciorek, Edwarda, Stanisławy, Ryszarda, Danuty Kupiec, Bartłomieja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Jana Dyrdy, Józefa Grzegorczyka, Julii, Józefa Nowak, Joanny, Juliana Odziemiec, Weroniki, Władysława Czereb, Stanisława Trybusa; Anny, Henryka Głąb; Józefa, Zofii Grzegorczyk, Anny, Bartłomieja Grabowskich, Julii, Józefa Nowak, Marii Paciorek, Stanisława, Kazimierza Grabowskich, Jana Dyrdę, Marii, Karola Szewczyk, Jana Karteczki, Jerzego Jelenia, Stanisławy Książek; Józefa Kusy i zmarłych rodziców, Zofii, Jana Mechelewskich, Stanisławy Piskorz; Gertrudy, Jerzego, Alicji, Tadeusza Walus, Henryka, Heleny, Henryka Zaręba; Józefa Bialika; zmarłych z rodzin Muchów i Kramarzów; Fryderyka, Anny, Adama Domagała; zmarłych z rodzin Pieniążków, Domagałów i Książków; Teresy, Sabiny, Jana Bialik i zmarłych rodziców, Lucyny, Józefa Józefek i zmarłych z rodziny, Antoniego Kaszuby i zmarłych z rodziny; Jana Tarnowskiego, Jana, Marii, Józefa Koza, Edwarda Morawca, Stanisławy, Józefa, Józefy, Józefa Podgajnych; Olgi, Stanisława Włodarczyk, Jadwigi, Jana Swibów, Marii, Antoniego, Stanisława, Władysława, Krzysztofa Sowa; Marii, Franciszka Janeczek, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Tadeusza Mularczyka; Haliny Szymańskiej z domu Sarnek; Zenona Gaździka, Genowefy, Jana Brożek, Jolanty Napora, Jana, Huberta Podstawskich; Anieli, Stefanii, Stanisława, Władysława, Stanisława Kulińskich; Kaliksta, Józefy, Leszka Piechowicz; Zenobii, Danuty, Jana Krzywda, Adeli, Stanisława Majewskich, Stanisławy, Władysława Sroka, Małgorzaty, Ludwika Dzierbuk, Krzysztofa Kapelaka; Marii, Leona Skruch, Katarzyny Idziak; Edwarda, Mariana, Zofii Śledź, Marii Kochańskiej, Genowefy Krupa; Mieczysława, Tekli, Pawła Idęć, Małgorzaty, Stanisława Mars, Antoniego Rosołka; Walerii, Wiesławy, Bronisława Nowak, Anny, Franciszka Grabka, Antoniny, Edwarda Piskorz;

 

Podczas mszy św. o 11:00:

Marianny, Stanisława Bujak; Janiny, Mieczysława Zawiła i zmarłych z rodziny, Janiny, Stanisława Okrutniak i zmarłych z rodziny, Julii, Barbary, Marii Madeja i zmarłych z rodziny Madejów, Wiktora Grabowskiego, Jana Surdela i zmarłych z ich rodzin; Zuzanny, Władysława, Stanisława, Marianny, Piotra Świech, Katarzyny, Józefa Koniecznych, Krystyny Nocoń, Marii Czekajskiej; Zofii, Franciszka, Tadeusza, Stanisława Ciosmak, Józefy, Jana, Janiny, Władysława, Zdzisława, Andrzeja Strzałka; Władysława Matysiaka i zmarłych rodziców, Juliana Jagło; Antoniny, Józefa Czepiec, Kazimierza syna i zmarłych rodziców, Zofii, Leona Mamrak i zmarłych rodziców, Haliny, Józefa Nęckowskich; Bronisławy, Jana Szwajda i zmarłych rodziców; Lesława Mączki, Wiktorii, Walentego Susuł; Kazimierza Zyska, zmarłych z rodzin Zysek, Gal i Kawula; Kazimierza, Roberta Cielińskich, Zbigniewa, Witolda Nęcka; Jana, Janiny, Zofii, Stanisława Witala, Zygmunta Markowskiego, Anny, Mieczysława Paleta; Stanisława Jaska; Jana, Janiny Wąsik, Danuty Czepiec; Jana, Zofii, Jana, Marcjanny, Jana Czepiec; Władysława, Weroniki Czereb, Marii Paciorek, zmarłych z rodzin Czereb, Wróbel, Dudko, ks. Adolfa Mroczka; Haliny, Tadeusza Kaszuba; Marii, Aleksandra Wolnik, Krystyny Buły córki; Mateusza Hajdasa; Tadeusza Zielińskiego, Zofii, Franciszka, Ryszarda Dyrda; Janiny, Józefa, Marii, Józefa Koza, Jana syna, Marii Czepiec, Anny Łacheta; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii Bator, Walerii Korzeniowskiej, Zofii, Michała, Piotra, Stanisława Wrona, zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, Kaszyckich, Statków, Wronów; Stanisława, Eugenii, Stanisława Wąchała, Ireny, Jerzego Rusin, Anny, Jana Czepiec; Marii, Wojciecha Kijak, Antoniny, Józefa, Mieczysława Nosal, Roberta Kamińskiego, Józefy, Mieczysława Merchut; Adama Greli, zmarłych z rodzin Słabych i Szyszkiewicz; Krystyny, Kazimierza, Roberta Baczyńskich, Wandy, Mieczysława Wołek, Stefanii, Bronisława Kaszuba; Ireny, Florentyny, Juliana Kasprzyk, Janiny, Zbigniewa, Antoniny Knapik; Jana Czepca, Wiktorii, Anieli, Mieczysława Tarnowskich; Jadwigi, Stanisława Piątek, Jana, Genowefy Lamenta, Edwarda, Genowefy Jaciubek; Agaty, Jakuba, Marii, Jakuba, Janiny Makuła, Julii, Juliana Grzyb; Mariana Trzaska, Franciszka, Michaliny, Aleksandra, Genowefy Woławczyk; Anny, Edwarda Krawczyk, Tomasza syna, Wojciecha Sikorskiego, zmarłych z rodzin Rosów, Krawczyków, Tarków, Sikorskich; Kazimierza, Stanisławy, Andrzeja Koza, Józefy, Teofila, Mariana Wójcik, Antoniego, Katarzyny, Andrzeja Koza, zmarłych z rodzin Kozów i Wójcików; Bronisławy, Albiny, Stefana Kępa, Wiktorii, Benedykta Dębskich, Jana syna; Adama, Zofii, Józefa Pawlik, Stanisławy, Józefa Tarka, Wojciecha Sikorskiego, Łucji Śliwy, Kazimierza Zyska; Franciszka Miksy, Janiny, Jacka rodziców, Marii, Stefana Podolskich; zmarłych z rodzin Ziemblów, Batorów, Mieczysława Batora, Rafała Kadłuczki; Jana, Andrzeja Szyllerów, Stefanii, Jana, Tadeusza Krawczyk, Janiny, Stanisława Staniec, Anny, Piotra, Józefa Podobińskich, Janiny Glanowskiej-Moskała, Tadeusza Moskały; Edwarda Budacza, Róży, Stanisława Michalczyk; Pelagii Majewskiej; Artura Maślańca, Stanisławy, Justyny Cuber, zmarłych z rodzin Maślaniec i Ożarowskich; Sławomira Grzegorczyka, zmarłych z rodzin Grzegorczyków i Janików; Oli Szokalskiej, Bogdana, Kseni, Jana Ślifirczyk, Anny Bednarskiej, Franciszka Kowalczyka, Izabelli Zemfler, Stanisławy, Wacława Pikiel; Adama, Władysławy Wiecheć, Jana syna, Józefa, Katarzyny Halik i ich dzieci; Zofii, Władysława, Piotra Basta, Janiny, Józefa Tyka, Kazimierza Grzegorczyka; Eufrozyny Piechowicz; Mieczysława, Julii, Piotra Suchan, Stanisławy, Józefa Cygan; Julii, Stanisława Adamczyk, Zofii, Mieczysława Kaczmarczyk, Longiny, Józefa Sojka, Kazimierza, Bronisławy, Stanisława Dusza, Pelagii, Marii, Józefa, Tadeusza, Władysława Jazgarzyńskich, Urszuli Baran; Tadeusza Winczewskiego, zmarłych z rodzin Winczewskich i Szewczyków; Jerzego Josse, Wandy, Mariana Wiatrak, Katarzyny, Józefa Zemełka; Adeli, Stanisława Majewskich, Zenobii, Jana Krzywda, Stanisławy, Władysława Sroka, Andrzeja Kareckiego, Janiny, Józefa Porębskich; Marianny, Stanisława Duch, Anny, Jerzego Smoter, Weroniki, Konstantego Kucza; Kazimierza, Anny, Piotra Grzegorczyk; Józefy, Jana Szczygieł, Jana, Rozalii Gibas, Leona, Genowefy Legut, Danuty, Kazimierza Pacułt, Wandy, Henryka Majer, ks. Kazimierza Majera; Katarzyny, Jana Czepiec, Anny Szeleźnik; Ignacego, Jana Karnas, Teresy, Marii, Walentego, Tadeusza, Stanisława, Józefa Nykiel; Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak, Marii, Stanisława Kukuczka; Władysławy, Stefana Baran, Zuzanny, Teofila Kroczek; Tadeusza Sikorskiego; Janiny, Stefana Makowskich, Franciszki, Witolda Puchała; Heleny, Józefa, Janiny, Józefa, Katarzyny Krasuskich, Krystyny, Romana Bola, Anny Puchała, Heleny, Józefa Błaszczyk; Kazimierza Pietranka; Danuty, Marii, Walentego, Jana, Mariana, Zofii Dyrda, Marii, Józefa, Rozalii, Józefa Raźnych, Janiny, Mariana, Józefa, Stanisława Brzuchacz; Krystyny, Kazimierza, Tadeusza Kiecka; Anny, Franciszka, Andrzeja Grabka, Katarzyny, Wojciecha Dziudziek, Jadwigi, Wawrzyńca Kowalik; Ewy Hoffman; Reginy, Wandy, Jana, Jerzego Kuberskich, Gertrudy, Władysława Kozik, Adama, Józefa, Anny Piwowarczyk, Marii, Tadeusza Furmanek, Rozalii, Konstantego Smolorz; Janiny, Romana Mateusiak; Zofii, Stefana Lipka, zmarłych z rodzin Lipków, Czujów i Jaroszów; Łucji, Zofii, Józefa Wrońskich, Marii, Władysława, Marii Mączyńskich, Karola, Jadwigi, Zdzisława Loster, Danieli Grzegorczyk, Marii Stawiarskiej, Stanisławy, Mieczysława Mirek, Ireny, Jerzego Palmi, Alicji Jaroszyńskiej; Krystyny, Zofii, Jakuba Buła, Marii, Aleksandra Wolnik; Mieczysława, Stefanii, Rudolfa, Józefa, Tadeusza Trzaska, Andrzeja, Marii, Adama Baczyńskich, Barbary, Adama Zarzeka; Jana Puszcza, Zofii, Dominiki, Anny Mucha, zmarłych z rodziny Wieczorków; Heleny, Jakuba Zemełka, Adama, Katarzyny, Jana Wierzbickich; Marii, Aleksandra, Piotra Skrobisz, Krzysztofa Świerczka, Anny Bil, Anny Giemza, Mariana, Józefa Prytko, Władysława Szafrańca, Jana Polichta; Tadeusza Bańbuła, Rozalii, Feliksa Korbut, Wawrzyńca Kaszuba i zmarłych z rodziny; Bernadetty Jaros, Zofii, Andrzeja Dobranowskich, Anny, Tomasza Mozgała; Otylii, Wojciecha Morek i zmarłych z rodziny, Eleonory, Mieczysława, Marty, Stanisława Socha i zmarłych z rodziny; Adeli, Leona, Józefa, Leona Nowakowskich, Izabeli, Stanisława chrzestnych; Jacka, Marty, Wojciecha Białko, Franciszka, Krzysztofa Jędrych, Józefa, Genowefy Janik; Zofii, Mariana, Katarzyny, Władysława Buczak, Heleny, Mieczysława, Jana Krakowiak, Anieli, Władysława, Tadeusza, Ryszarda Marszał, Genowefy, Emila, Anieli, Józefa Portas, Ireneusza, Andrzeja, Seweryna, Moniki, Marty;

WYPOMINKI

Przycisk

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

W maju kancelaria parafialna jest czynna

od poniedziałku do soboty po wieczornej mszy świętej.

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

qr code

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Created with WebWave CMS