Created with WebWave CMS

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Dziękując Bogu za szczęśliwe doczekanie kolejnego Bożego Narodzenia - niezależnie od tego, czy niesprzyjające, pandemiczne okoliczności pozwolą w tym roku na spotkanie podczas tradycyjnej kolędy z każdym z parafian, który sobie tego życzy, w jego domu, by w zaciszu domowym porozmawiać o troskach i nadziejach nadchodzącego roku 2022 - pragnę podziękować każdemu z mieszkańców Rząski za tworzenie Wspólnoty, która stanowi duchową rodzinę, jaką jest nasza Parafia.

 

Podziękowania kieruję do wszystkich, od najmłodszych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w ziemskim pielgrzymowaniu, po ich rodziców i najstarszych, którzy starają się w codziennym trudzie zapewnienia godnych warunków życia i należytego, przepełnionego miłością wychowania, jak najlepiej kształtować go na pożytek obecnych, ale także przyszłych pokoleń, w trosce o dodatek doczesny i będący powołaniem katolika.

 

Do tych podziękowań kierowanych indywidualnie dołączam wyrazy wdzięczności dla osób, które wspomagają naszą Wspólnotę swoimi działaniami w ramach różnego rodzaju instytucji, organizacji i grup.

 

Niech mi będzie wolno tą drogą podziękować każdemu z tej Wielkiej Wspólnotowej Rodziny za codzienną modlitwę, za przekazywanie w szkole Dobrej Nowiny, za uczestnictwo w nabożeństwach, za umacnianie ducha w wierze niosącej miłość Stwórcy i każdego bliźniego, z uszanowaniem dorobku naszych ojców i wszelkiego dobra skrawka ziemi, na którym przyszło nam żyć.

 

Dziękując za wszystkie dary na rzecz naszej Parafii - modlitewne, rzeczowe, pomocowe i finansowe umożliwiające nam należytą dbałość o Dom Boży, który dzięki Wam pięknieje, oczywiście w miarę możliwości ekonomicznych, w istocie spajając naszą wspólnotę duchową - i modląc się o jej pomyślność składam wszystkim mieszkańcom Rząski z serca płynące życzenia radości z przyjścia do nas, jak co roku, Nowonarodzonego Dzieciątka: zdrowia, wytrwałości i nadziei. Z Bogiem.

 

ks. Wojciech Szeląg

Życzenia bożonarodzeniowe 2021

23 grudnia 2021