04 czerwca 2022

30 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza

Przycisk

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! (1 Kor 1, 26). Słowa św. Pawła skierowane do chrześcijan w Koryncie odnoszą się w jakiś szczególny sposób do  kapłanów. Powinni oni często przypatrywać się ich powołaniu, ciągle na nowo odkrywając jego sens i jego wielkość, która ich przerasta.

 

Rocznica święceń kapłańskich jest okazją, aby wspomnieć tych wszystkich, którzy pomogli dojść do kapłaństwa. Opatrzność Boża postawiła na drodze  powołania rodziców, kapłanów, wychowawców seminaryjnych, biskupa, który udzielił święceń oraz wiele innych osób. W książce Dar i Tajemnica, którą św. Jan Paweł II napisał z okazji swego Złotego Jubileuszu kapłaństwa czytamy: „Jestem głęboko przekonany o doniosłej roli prezbiterium diecezjalnego w życiu osobistym kapłana. Wspólnota kapłańska ożywiona duchem braterstwa sakramentalnego jest bardzo ważnym środowiskiem formacji duchowej i duszpasterskiej. Jest niezbędnym środowiskiem życia każdego kapłana. Pomaga mu wzrastać w świętości i stanowi niezawodne oparcie w trudnościach […]. Myślę w tych dniach także o ludziach świeckich, których Pan Bóg postawił na drodze mego kapłańskiego i biskupiego posługiwania. Stali się oni dla mnie szczególnym darem Bożej Opatrzności”.

 

Większość kapłanów przyjęła święcenia w maju, w miesiącu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Jakże nie dziękować w tym dniu Tej, która jest Matką naszego kapłaństwa, która szczególnie wobec nich wypełnia testament z Krzyża: „Oto syn Twój” (J 19, 26)

 

Ksiądz Proboszcz Wojciech święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992 roku w katedrze wawelskiej. Na tegoroczne obchody 30-lecia święceń kapłańskich specjalne zaproszenia-niespodzianki przyjęli:

  • ks. Andrzej Kopicz - proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach

  • ks. Robert Pochopień - wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Rudawie

  • ks. Andrzej Żarkowski CSMA - ze zgromadzenia Księży Michalitów w Krakowie

Po uroczystej mszy świętej sprawowanej o 18:00, nastąpiła część artystyczna, w trakcie której wystąpili przedstawiciele Klubu Seniora działającego przy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek w Rząsce.

 

Kliknij tutaj, aby przejść do galerii zdjęć

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

 

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

qr code

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Created with WebWave CMS