28 października 2023

Relacja z misji parafialnych 2023

Przycisk

Czym są misje parafialne?

 

Jest to dawna praktyka religijna Kościoła. To nieco rozbudowane rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat (najczęściej co 10) dla całej parafii. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego obowiązuje do organizowania misji. Zwykle misje trwają cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności. W parafii są odprawiane nabożeństwa, a na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św. oraz mają okazję do zyskania odpustu zupełnego. W ostatnim dniu odbywa się uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego, który misjonarze ustanawiają przed kościołem. Korzystając z tego czasu, każdy wierny może otworzyć swoje serce na Boga.

 

Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii jest naprawdę bardzo wielkie. W parafii są odprawiane msze św. z kazaniem misyjnym. Misjonarze głoszą nauki dla mężczyzn, kobiet, dzieci i młodzieży, prowadzą różaniec misyjny i nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

Wspólnie z księdzem proboszczem, który dobrze zna swoją parafię, ojcowie misjonarze układają plan ćwiczeń duchownych. Przed rozpoczęciem misji parafialnych wierni wraz ze swoim duszpasterzem przez dłuższy czas modlą się o duchowe owoce misji oraz o dary Ducha Świętego dla misjonarzy.

 

W literaturze można też spotkać się ze stwierdzeniem, że misje parafialne to swego rodzaju osiem czasów:

  • Czas łaski: Misje są czasem łaski, czyli działania Pana Boga w naszych sercach. Bóg można powiedzieć ze zdwojoną siłą i łatwością pozwala nam na wytrwanie w powziętych w czasie misji zadaniach, daje łatwość organizowania czasu, by można uczestniczyć w misjach, otwiera na Ducha Świętego, który czyni wszystko jakimś łatwym, bezproblemowym.

  • Czas modlitwy: różaniec, Msza święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Drogi Krzyżowej, modlitwa osobista, rozmyślanie. Czas stanięcia przed Bogiem nie tylko w czasie wyznaczonym ale również rano, we dnie i wieczorem w bliskiej relacji z naszym Panem. To czas rachunku sumienia, pochylenia się nad swoim życiem.

  • Czas Sakramentów świętych: odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, przygotowania do Bierzmowania, Spowiedzi świętej, Eucharystii, Namaszczenia chorych, odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. To czas wdzięczności za te Sakramenty, które wzmacniają łaskę Bożą otrzymaną przez ich przyjęcie.

  • Czas Katechezy i głoszenia – okazja do wsłuchania się w Słowo Boże głoszone przez misjonarza, osobista lektura Pisma świętego lub lektura duchowa. To czas dzielenia się Słowem, które głosił misjonarz, szczególnie z tymi, którzy nie usłyszeli tego słowa.

  • Czas Nawrócenia – czyli głębszego zjednoczenia z Bogiem i porzucenia tego co złe, a co odkrywa w naszym sercu czas misji świętych. To czas postanowień, by konsekwentnie trwać przy Bogu, by Boga nie opuszczać. Czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

  • Czas Miłosierdzia – czyli czas, by powiedzieć Bogu :”Jezu, ufam Tobie!” to czas, by wreszcie zaufać Bogu w Jego Miłosierdziu, by wsłuchać się w Boże przykazania Dekalogu i powiedzieć: „Wierzę!” tak chcę postępować, chociaż wątpię, że to jest słuszne, ale zaufam Bogu, bo wierzę, że On wie jak mnie prowadzić.

  • Czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych – nic nie jest tak ludziom Kościoła potrzebne jak refleksja , modlitwa myślna, która stoi u początków i skierowuje nasze kroki na drogi zbawienia.

  • Czas dla siebie – czas odkrywania Boga i Jego działania w swoim sercu, czas wdzięczności za dobro, które dostrzegam i nie dostrzegam, a które dzieje się w moim życiu, doświadczenie Miłości, którą Bóg mnie otacza i wypełnia; tęsknoty za Bogiem

 

Tegoroczne misje parafialne, które odbywały się w dniach 15 - 22 października 2023, prowadził ks. Andrzej Żarkowski CSMA wraz z klerykami ze Zgromadzenia Księży Michalitów, którzy prowadzili nauki misyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej. Warto przypomnieć, że poprzednie misje, odbywające się w maju 2013, także prowadzili kapłani ze Zgromadzenia Księży Michalitów. Poniżej dostępne są linki do fotorelacji z poszczególnych nabożeństw sprawowanych w trakcie misji parafialnych:

 

W trakcie zakończenia misji parafialnych, do naszej świątyni zostały także uroczyście wprowadzone relikwie bł. Bronisława Bonawentury Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Księży Michalitów. Kapłani posługujący w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie współpracują z parafią w Rząsce już od lat 70. XX w., dlatego otrzymanie relikwii założyciela ich zgromadzenia stanowi ogromne wydarzenie duchowe i kulturowe dla całej wspólnoty parafialnej, ponieważ przypomina nam o świętych Kościoła i ich przykładzie, a także umacnia naszą wiarę. O działalności ks. Bronisława Markiewicza można poczytać nieco więcej pod tym linkiem oraz pod tym linkiem.

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

W dniach 19-20.04.2024 (piątek - sobota) kancelaria będzie NIECZYNNA.

 

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

qr code

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Created with WebWave CMS