02 grudnia 2023

Rok liturgiczny 2023/24

Przycisk

"Uczestniczę we wspólnocie Kościoła" – to hasło nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Program potrwa rok i rozpocznie się w pierwsza niedzielę Adwentu 3 grudnia 2023 r. Podczas prezentacji programu, która odbyła się w Warszawie, bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP wyjaśniał, że program ma nas pobudzić do refleksji nad własnym uczestnictwem we wspólnocie Kościoła oraz zainspirować do większego i pełniejszego zaangażowania. Ma on zatem być drogą ku odnowie Kościoła - w duchu synodalnym.

 

"Program duszpasterski na rok 2023/2024 będzie podejmował temat synodalności, kwestii czynienia naszego Kościoła bardziej wspólnotowym. Będzie on poruszał kilka ważnych zagadnień, m.in. krzewienie duchowości komunii, kwestie budzenia świadomości tego, że wszyscy ludzie ochrzczeni są Kościołem i jednocześnie ustalenia ważnego statusu, że jesteśmy równi, choć różnorako obdarowani w Kościele" - czytamy w komunikacie przekazanym przez biuro prasowe Episkopatu.

 

Bp Andrzej Czaja ze względu na chorobę nie był obecny na spotkaniu. Nagrał jednak do uczestników specjalne przesłanie, w którym podkreślił, że rozpoczynający się program duszpasterski ma nam pomóc postawić pierwsze kroki ku odnowie Kościoła, której kierunek wytyczył papież Franciszek poprzez synod o synodalności. Wyjaśniał, że Kościół ma się stawać coraz bardziej wspólnotą, w której każdy słucha drugiego a wszyscy słuchają Ducha Świętego, wspólnotą otwartą i służebną. - Proponowany program duszpasterski ma pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad własnym uczestnictwem w tej wspólnocie oraz zainspirować do większego i pełniejszego zaangażowania – mówił biskup.

 

Dr hab. Wioletta Szymczak – prof. KUL, konsultor Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i współautorka programu zwróciła uwagę na kluczowe pojęcia z nim związane. „Tożsamość” – to pytanie o to, kim jesteśmy jako Kościół. „Wspólnota” – to wyzwanie, byśmy zaczęli ją realnie tworzyć, by była ona rozpoznawalna. „Uczestnictwo” – to zadanie, by nasza obecność we wspólnocie miała konkretny kształt. „Doświadczenie „ – mamy nie tylko o tym wszystkim mówić, ale tego doświadczać i zapraszać do doświadczenia innych.

 

Bp Waldemar Musioł, biskup pomocniczy opolski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że program ma być zasadniczo realizowany w trzech przestrzeniach – diecezjalnej, parafialnej i rodzinnej, dlatego jego adresatami są biskupi, proboszczowie oraz małżonkowie i rodzice. Jak podkreślił, w ramach programu proponowane jest, by w diecezjach organizowane były modlitwy biskupów z kapłanami oraz kapłanów między sobą. Apelował, by podjęto działania w kierunku formacji kapłanów, by przygotowywano program formacji do poszczególnych posług – już istniejących i nowych. Zachęcał też do podjęcia wspólnej refleksji duchownych i świeckich w parafiach – nad tym, co służy a co nie służy wspólnocie; do formacji liderów wspólnot, do ewangelizacyjnego wyjścia do ludzi młodych, by ich powrót do Kościoła nie był powrotem do starych schematów ale do wspólnoty, której dany człowiek wiele może dać i wiele otrzymać.

 

Mówił również o konieczności oferty formacyjnej dla małżonków i rodziców, o wyjściu parafii do rodzin w kryzysie, w sytuacjach nieregularnych, w biedzie, nie tylko materialnej.

 

Na koniec podkreślił znaczenie kolejnej przestrzeni, w której mógłby być realizowany program – przestrzeni medialnej, zachęcając dziennikarzy do pomocy i współpracy.

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

 

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

qr code

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Created with WebWave CMS