18 kwietnia 2022

Wigilia Paschalna 2022

Przycisk

Wydarzenia nocy Paschalnej koncentrują się wokół nowego życia w Jezusie Chrystusie (wszystkich chrześcijan oraz neokatechumenów), dlatego też cała jej liturgia pełna jest symboli życia. Światło – słowo – woda i uczta – znaki te są motywem przewodnim kolejnych części liturgii Wigilii Paschalnej.

 

Rozpoczyna się obrzędem poświęcenia ognia, od którego następnie zapalany jest paschał – wysoka woskowa świeca symbolizująca zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, po czym umieszcza pięć ozdobnych czerwonych gwoździ symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę (rok). Następnie wnosi zapalony paschał do kościoła (gdzie wygaszone są światła) i, trzykrotnie wznosząc paschał w górę, uroczyście ogłasza wszystkim wiernym: „Światło Chrystusa!”. Wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki!” i zapalają od paschału swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Tak oto Zmartwychwstały Pan rozprasza wszelki mrok, a my wraz z Nim przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia.

 

Zwieńczeniem liturgii światła jest uroczysta pieśń – Exultet, która rozpoczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się Słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”. Kapłan, śpiewając tą pieśń, opiewa istotę Wielkanocnego przesłania: "Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroków grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. W tę noc pełną łaski niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia, nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Niech jej płomień doczeka wschodu słońca, które nie zna zachodu, Chrystusa, Syna Twojego”.

 

Kolejna część liturgii paschalnej to czytania ze Starego i Nowego Testamentu, przeplatane śpiewem psalmów. Liturgia proponuje nam dziewięć czytań, które nawiązują m.in. do historii zbawienia Narodu Wybranego, począwszy od opisu stworzenia świata, przez Exodus – wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza, aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew: „Alleluja”. 

 

Tej nocy kapłan dokonuje także obrzędu poświęcenia wody, która będzie służyła przez cały rok, przede wszystkim do obrzędów chrzcielnych. Jest ona również znakiem rozpoczynającym życie Boże w człowieku w sakramencie chrztu. Teologię znaku wody najlepiej przybliża nam modlitwa odmawiana w trakcie obrzędu poświęcenia wody chrzcielnej: „Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do Nowego Życia”. Często w noc Paschalną chrzci się katechumenów, jednocześnie udzielając im sakramentów bierzmowania i pierwszej Komunii świętej. Ponadto wszyscy wierni tej nocy odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła, oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha świętego.

 

Eucharystia Wielkiej Nocy jest ukoronowaniem całego Triduum paschalnego. Na ołtarzu dokonuje się paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. W tym momencie dokonuje się także nasz powrót do źródeł i fundamentu naszej wiary, którą wyznajemy ,wyśpiewując uroczyście w aklamacji: „Chrystus umarł, Chrystus Zmartwychwstał, Chrystus powróci!”. Zmartwychwstały Pan przychodzi, przynosząc nam życie i wielką radość płynącą z Jego zwycięstwa nad śmiercią, a tym samym obiecaną nadzieję przebywania z Nim w chwale! Ten dar życia otrzymują wszyscy uczestnicy uczty paschalnej, posilając się Ciałem i Krwią Chrystusa – prawdziwego Baranka Bożego. Całą liturgię Wigilii Paschalnej kapłani koncelebrują w szatach białego koloru.

Kliknij tutaj, aby przejść do galerii zdjęć

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

W maju kancelaria jest czynna od poniedziałku do soboty po wieczornej mszy świętej.

 

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

qr code

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Created with WebWave CMS