20 czerwca 2023

Wprowadzenie relikwii św. Stanisława Kazimierczyka

Przycisk

Stanisław urodził się 27 września 1433 roku w Kazimierzu, wówczas odrębnym mieście, dzisiaj prestiżowej dzielnicy wielkiego Krakowa. Jego rodzicami byli Jadwiga oraz Maciej Scholtis. Ojciec zajmował się zawodowo tkactwem, natomiast w mieście udzielał się jako ławnik i rajca. Rodzina zaliczała się do bogatych i szanowanych w mieście. Odznaczała się także pobożnością chrześcijańską, czego dowodem jest przynależność obojga rodziców do Bractwa Najświętszego Sakramentu działającego przy parafii oraz pielgrzymka ojca do Rzymu w 1423 roku.

 

Nauki początkowe pobierał Stanisław w szkole parafialnej przy kościele Bożego Ciała prowadzonej przez kanoników regularnych, osadzonych tu w marcu 1405 roku przez króla Władysława Jagiełłę oraz biskupa Piotra Wysza z Radolina. Później studiował w Uniwersytecie Krakowskim (od r. 1456), gdzie w lutym 1461 roku uzyskał bakalaureta artium.

 

Do klasztoru kanoników regularnych w rodzinnym mieście wstąpił nie wcześniej niż w 1461 i nie później niż w 1464 roku. Po rocznym nowicjacie i złożeniu ślubów zakonnych otrzymał święcenenia kapłańskie. Był najpierw kaznodzieją i spowiednikiem w kościele Bożego Ciała. W klasztorze pełnił obowiązki profesora filozofii, mistrza nowicjatu oraz podprzeora. Ze względu na nadzwyczajną pobożność osławioną stanami mistycznymi oraz zdolnościami taumaturgicznoprofetycznymi, cnoty moralne, a także gorliwe spełnianie obowiązków zakonnych i kapłańskich już za życia cieszył się uznaniem i szacunkiem, był uważany za męża bożych tajemnic.

 

Legenda podaje, że po błogosławieństwo przybył do niego sam król Kazimierz Jagiellończyk z synem Janem Olbrachtem, który w 1487 roku wyruszał przeciw Tatarom, by 8 września pod Kopystrzynem rozbić ich pięciotysięczną armię.

 

Zmarł w niedzielę 3 maja 1489 roku w infirmerii klasztornej, po krótkiej chorobie. Tuż po pogrzebie w mieście rozniosła się wieść, że przy grobie tego pobożnego ojca w kościele Bożego Ciała została nagle uzdrowiona Regina, żona Klemensa Czarnego, sukiennika z Kazimierza. Do grobu zaczęli pielgrzymować inni chorzy z Kazimierza, z Krakowa i okolicy. Już w pierwszym roku po śmierci księdza Stanisława odnotowano 176 nadzwyczajnych uzdrowień za jego przyczyną, które uznano za niezaprzeczalne znaki świętości.

 

Tak rozpoczęła się długa droga księdza Stanisława Kazimierczyka do chwały ołtarzy Kościoła rzymskokatolickiego. Pierwszym etapem tej drogi było wyjęcie jego ciała z ziemnego grobu i złożenie go w ozdobnym sarkofagu ok. 1500 roku, drugim była budowa wspaniałego ołtarza, w którym w sierpniu 1632 roku uroczyście złożono świątobliwe relikwie, trzecim była beatyfikacja, której dokonał 18 kwietnia 1993 roku papież Jan Paweł II, a jej zwieńczeniem była kanonizacja, której dokonał w niedzielę 17 października 2010 roku papież Benedykt XVI.

 

Wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kazimierczyka, patrona Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, obchodzone jest w Kościele 5 maja.

 

Relikwie św. Stanisława Kazimierczyka zostały uroczyście wprowadzone do naszej świątyni w niedzielę, 18 czerwca 2023 roku, w trakcie mszy świętej o 11:00, której przewodniczył ks. Przemysław Soboń CRL - proboszcz parafii Bożego Ciała w Krakowie. Relikwiarz jest dziełem prof. Czesława Dźwigaja, który także nadzoruje i prowadzi prace związane z renowacją wnętrza naszego kościoła.

 

Kliknij tutaj, aby przejść do galerii zdjęć

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

W dniach 19-20.04.2024 (piątek - sobota) kancelaria będzie NIECZYNNA.

 

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

qr code

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Created with WebWave CMS