Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci:
 
  • naszych zmarłych fundatorów i dobrodziejów tej świątyni,
  • tych, którzy ją zaprojektowali, zbudowali i ozdobili,
  • tych, którzy tutaj pracowali,
  • zmarłych kapłanów, wśród nich ks. kan. Władysława Bani i ks. Stanisława Zolicha, a także:

 

Podczas mszy św. o 7:30:

Janiny, Edwarda, Marii, Kazimierza, Zbigniewa Podgajnych; Heleny, Andrzeja, Stefana Słabych, Rozalii, Stefana, Waldemara, Józefy, Klemensa Kostaś, Katarzyny, Juliana, Jerzego Duda, Karoliny, Karola, Krystyny, Kazimierza, Marcina Gębołyś, Zofii, Edwarda Ciężarek, Jana Kaczmarczyka, Anieli Nowińskiej; Romana Dudy, Jerzego Grabowskiego, Marii, Tadeusza Korzonek, Władysławy Filiciak, Zofii, Franciszka Maluta, Janiny, Michała Czarnota; Antoniny, Jakuba Kubik, Teofila Smyksy, Stanisława, Józefa, Czesława Antosz; Anny, Józefa, Adama, Zbigniewa Smęda, Janiny, Józefa Filak; Janiny, Tadeusza, Antoniny, Wojciecha, Adama Korzonek, Rozalii Franciszka Sikorskich, sióstr Służek; Jadwigi, Władysława Pieniążek, Władysławy, Jakuba Szumiec, Tadeusza, Jacka Mazur, Stanisławy Sidzina; Marii, Marioli, Stefana Bożek, Władysławy, Józefa Łazowskich, Artura Kaczmarczyka, Katarzyny, Jana, Edwarda Kowalczyk; Katarzyny, Marka Mazur, Anieli, Tomasza Lisek, Teresy, Jerzego Kościelniak, Urszuli, Józefiny Kwaśniak, Heleny Marynowskiej, zmarłych z rodzin Mazurów, Lisków i Machlowskich; Krystyny, Janiny, Stanisława Pacuła, Katarzyny Bilskiej, Elżbiety, Edwarda Strumińskich, Zofii, Konstantego, Zofii, Stanisława Wawrzeń, Zofii, Antoniego Pacuła, Jadwigi, Kazimierza Okrutniak; Marii, Stefana Podolskich, Anny, Józefa Gancarczyk; Marii, Andrzeja Wygoda, Stanisława, Eugeniusza Bosak, Jana, Marii, Zbigniewa Jagła; Marcijanny Pułka, Katarzyny, Bolesława Pirowskich, Marii, Piotra Młynarczyk, Adeli, Tadeusza, Anieli, Eugeniusza, Marcina Budka; Teofila, Anny Wielowskich i ich dzieci, Andrzeja, Anieli Nowak i ich dzieci, Stanisława Nowaka, Agnieszki, Józefa Kacik; Marii, Henryka, Zbigniewa Dyrda, Anny, Edwarda Bałuszek, Jana Palety, Stefanii Kruk, Wojciecha, Jadwigi, Renaty Szklarskich, Wandy, Mieczysława Wołek; Jerzego Górki, Jakuba, Rozalii Grzegorczyk; Stanisława, Ludwiki Turek, Ryszarda Pajora; Anny, Bartłomieja, Stanisława, Kazimierza Grabowskich, Marii Paciorek, Julii, Józefa Nowak, Jana Dyrdy, Józefa, Zofii Grzegorczyk i zmarłych z rodziny Grzegorczyków, Marii, Karola Szewczyk, Jana Karteczki, Jerzego Jelenia, Stanisława Książka, Zofii Prokockiej; Mieczysława, Zofii Halik; Zofii, Mariana Dyrda, Marii, Jana Stachnik, Rozalii córki, Małgorzaty, Andrzeja Przygodzkich, Rozalii Góralczyk, Marii, Stanisława Pirowskich, Jana, Marii Dyrda; Elżbiety Ryś-Ziębickiej, Józefa Ziębickiego, Antoniego, Józefa, Rozalii, Anieli Ryś, Jakuba, Stanisławy, Rozalii, Marii Nowak, Władysława Więcławka, Józefy, Emila, Renaty, Dariusza Chwiej; Janiny, Edwarda, Stanisławy, Wojciecha, Jana, Krystyny Wolnik, Józefy, Jana, Anny, Antoniego, Marii, Zofii, Władysława, Jana Grzegorczyk, Władysławy Wiecheć, Władysława Danka, ks. Władysława Bartonia, ks. Józefa Matlaka; Zofii, Stefana Kopta, Edwarda Wiecheć; Katarzyny, Franciszka, Witolda, Zbigniewa Nęcka, Jana, Zofii, Marii Krzyściak, Roberta Cielińskiego, Mieczysława Kani, Anny Krzysiaczek; Jana, Zofii Koza, Ludwika, Stefanii Ścibor, Ewy Ścibor-Gołąbek; Jana Wielowskiego, Józefa Kaczmarczyka i zmarłych rodziców, Rozalii, Antoniego Stachnik, Magdaleny Dorynek-Wolskiej; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii, Władysława, Wojciecha Nowak, Marii Bator, zmarłych z rodzin Kaszyckich, Kwiatkowskich, Podolskich i Nowaków; Zofii, Edwarda, Leszka Michalik, Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak i zmarłych z ich rodzin; Władysława, Janiny Pieniążek; Jana, Haliny Wojdyła; zmarłych z rodzin Kanasów, Bodzenta, Sobczyków i Czekaj; Pauliny, Bolesława, Lucyny Kruk; Ireny, Mariana, Wiktorii, Józefa Sakwa, Walerii, Józefa Stachury, Edwarda Obary; Krystyny, Mieczysława Górka, Anny, Józefa, Władysława Nędzka, Joanny Lipik; Rozalii, Wawrzyńca, Stanisława Krzykawskich, Albiny, Władysława Samek, Marii, Franciszka Kos, Wiktorii, Józefa Malaga, Marii, Władysława Knawa; Władysławy, Franciszka Trojanowskich; Zofii, Jakuba Nowaków, Marcina, Łukasza, Ludwika Chorodowskich, Ryszarda, Karoliny, Antoniego Maciąg, Janiny Bialik; Adama Domagała, Jana, Marty Łysoń; Anny Stachowicz, Stefanii, Wojciecha Gadzina, Marka, Stanisławy, Stefana Puchała, Władysława Burka, Haliny Pawłot, Marcina Tańcuła, Elżbiety, Andrzeja Nalepa, Eugenii, Jana Kaczor, Stanisława Szumnego; Władysława Sobesto i zmarłych rodziców, Marii, Stanisława Grzegorczyk, Barbary Stępień i zmarłych rodziców; Marii, Wiesława Stachura, Sabiny, Jana, Teresy Bialik i zmarłych z ich rodzin; Marii, Józefa, Kazimierza, Sabiny Malik i zmarłych z rodziny, Stefana Rusinka, Marianny, Józefa, Andrzeja Kawalec, Henryki Pakulskiej i zmarłych z rodziny; Aleksandra, Rozalii, Franciszka Węclewicz, Felicji, Tadeusza Cygal, zmarłych z rodzin Paletów i Grzegorczyków; zmarłych z rodzin Morysów i Grzegorczyków; Anny Szczygieł; Władysława, Marii, Wojciecha, Dariusza, Jana, Katarzyny Nowak, Jana, Anny Podolskich, Jerzego Jodłowskiego; Marii Nowak z domu Grabka, Walerii Nowak; Barbary Siwosławskiej, Wiesławy Kotara, Stanisława, Franciszki, Stanisława Koza, Heleny, Hieronima Widurskich, zmarłych z rodziny Bogdańskich; zmarłych z rodzin Żarów i Żuromskich; Jadwigi, Józefa Nowak; Michaliny, Stanisława, Jana Marszyckich, Wiktorii, Franciszka, Leopolda Koza, Ireny, Tadeusza Żuławskich, Czesławy Guzik, Janiny Maćkoś, Anny Kaszuba; Marii, Jakuba Łachetów, Barbary Gudowskiej; Bronisława, Walerii, Wiesławy Nowak, Franciszka, Anny Grabka, Edwarda, Antoniny Piskorz; Haliny, Józefa, Stefanii Czepiec, Mirosławy Grabowskiej, Zofii Rutkowskiej, Zofii Rogalskiej, Marii Kalisz, zmarłych z rodzin Czepców, Nowaków, Kałwów i Paletów; Ryszarda Jakóbika; Haliny, Mariana Kurczyńskich, Stanisława Górskiego i zmarłych rodziców, Eugenii, Józefa Garyckich; Haliny, Władysława Pająków i zmarłych z rodziny; Bogusława Kućmierczyka i zmarłych z rodziny;

 

Podczas mszy św. o 9:30:

Marii, Jakuba, Genowefy, Józefa Koza, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Katarzyny, Franciszka Wesołowskich, Antoniny, Kazimierza Młynarczyk; Jana, Jadwigi Swiba, Antoniego, Marii Sowa, Stanisława, Olgi Włodarczyk, Anny Smaroń; Mieczysława, Anieli, Wiktorii Tarnowskich, Józefa Podolskiego, Józefa, Katarzyny Jamróz; Marii, Zygmunta Krokosz, Marii, Władysława Piotrowicz; Józefa, Józefy, Andrzeja Puskarz, Józefa, Józefy Kowal, Wiktorii Pawlik; Katarzyny, Jana Nowak, Danuty, Mieczysława Pułka, Ewy Zawalskiej, Józefy, Konrada Pietranek; Janiny, Witolda Gąsiorowskich, Wiesława Siedlarczyka, Zbigniewa Kuś; Pelagii Majewskiej; Kazimierza Karasia, Jana, Stanisławy Powroźnik; Julii, Józefa Nowak; Anny, Jakuba, Eugeniusza Pułka, Stanisława Ulmańca, Wilhelma Frączka; Anny, Władysława, Zbigniewa Honkowicz, Aleksandry, Władysława Dziura; Bogumiły, Jana Korpak, Wojciecha Kramarczyka; Stanisławy, Tadeusza Trzaska, Marii Juszczyk, Marii Mączyńskiej; Anny, Ludwika, Edwarda Ziarkowskich, Haliny, Teresy Grycendler, Stefanii, Jana, Józefa Strugała, Rozalii, Stefana, Waldemara Kostaś, Katarzyny Duda; Marii, Stanisława Szumiec, Jerzego, Henryka, Zuzanny Kaszuba, Władysława, Józefa Pach; Zenobii, Danuty, Jana Krzywda, Stanisławy, Władysława Sroka, Adeli, Stanisława Majewskich, Małgorzaty, Ludwika Dzierbuk; Józefa, Franciszki Grabka, Teofila, Kazimiery Witala, Władysława, Krystyny Puchalskich, Elżbiety Łukawskiej, Marii Nazim, zmarłych z rodzin Grabków, Witalów, Janeczków, Golińskich; Stanisława Jaska; zmarłych z rodziny Domagałów, Grabowskich, Kozów i Niedbałów; Stefanii, Tadeusza, Rozalii, Jakuba, Kazimierza Grzegorczyk, Anny, Macieja Wadyl, Anny Prochal; Andrzeja Warzecha; Antoniny, Franciszka Madej, Wiktorii, Piotra Wierzbickich; zmarłych z rodzin Pieniążków, Domagałów, Niedbałów i Książków; Stanisława, Agnieszki, Władysława, Mariana, Czesława, Bronisławy Łabędź, Andrzeja Badaja; Leszka Michalika, Teofila Smyksy; Zofii Sośnickiej, Katarzyny Latanowicz; Marii, Stanisława, Stefanii, Anny, Andrzeja Paciorek, Edwarda, Stanisławy, Ryszarda, Danuty Kupiec, Bartłomieja, Anny, Kazimierza, Stanisława Grabowskich, Julii, Jana Nowak, Jana Dyrdy, Józefa Grzegorczyka, Weroniki, Władysława Czereb, Joanny, Juliana Odziemiec, Stanisława Trybusa; Stanisławy, Kazimierza, Andrzeja, Antoniego, Katarzyny, Andrzeja Koza, Teofila, Józefy, Mariana Wójcik; Jana Dyrdy, Marii, Mieczysława, Bogdana Buczak; Honoraty Jabłońskiej, zmarłych z rodzin Kubików, Korbutów, Kozów i Janików; Amalii, Józefa Puchała, Krystyny Bulanda, Teresy Sikorskiej; Jana, Marii, Jana Dyrda, Anny, Bartłomieja Grabowskich, Julii Nowak, Jakuba Wójtowicza, Marii Kos; Jana, Janiny Kleszcz, Bronisławy, Fryderyka, Stanisława Żołądź, Anieli Szynal; Krystyny, Stanisława Niedbała oraz zmarłych z rodzin Niedbałów i Koziołów; Rozalii, Adama Łokajów, Agaty, Jana, Franciszka Witek, Zofii, Ryszarda Marzec; Anastazji, Marii, Wojciecha, Antoniego Witala, Władysława Więclewicza, Marii Jaje, Augustyny Noworyta i zmarłych z ich rodzin; Edwardy, Andrzeja, Stefana, Wiktorii, Jana Jędrys, Wiktorii, Jana Kaszuba, Rozalii, Genowefy, Franciszka Halik, Władysławy, Józefa Rospond, Teresy, Stanisława Widurek; Marii, Jana Rząsieckich, Aleksandra, Władysławy Dziura, Stanisława Dąbrowa, Alfredy, Edwarda Olińskich; Józefa, Stefanii, Wincentego Kruk, Marii, Władysława, Wandy Machlowskich; Michała, Antoniego, Tomasza Węclewiczów, Andrzeja, Marii, Czesława, Teodory Węgrzyn; Anny, Stanisława, Andrzeja Faryna, Stefanii, Kazimierza Duda; Janusza, Stanisławy, Bronisława Sanockich, Ryszarda, Józefy, Władysława Duda, Zofii, Stanisława Grzyb, zmarłych z rodzin Dudów, Jodłowskich, Wronów i Sanockich; Heleny, Józefa, Katarzyny Krasuskich, Krystyny, Romana Bola, Anny Puchała, Heleny, Józefa Błaszczyk; Henryka, Heleny, Henryka Zarębów, Gertrudy, Jerzego, Alicji, Tadeusza Walusów, zmarłych z rodzin Zarębów, Krawców i Filipków; Wandy, Henryka Majer, ks. Kazimierza Majera; Janiny, Jana Kleszcz, Antoniny, Józefa Pierzchała, Jadwigi, Stanisława Wójtowicz; Janiny, Józefa Porębskich; Heleny, Mieczysława Jaros, Stefanii, Józefa Szczuka, Zofii, Mieczysława, Rozalii, Franciszka Halik; zmarłych z rodzin Tomica i Kwaśnych; zmarłych z rodziny Drożdżów; Juliana Zadora, Władysława Sarapaty, Marii, Mieczysława Bielec; Marii, Stanisława, Andrzeja Warzecha, zmarłych z rodzin Warzecha, Ochwat, Kwiek, Pieczara; Marii, Jana Kaszuba, Krystyny, Jana Radoń; Kazimierza, Rozalii, Jana Lipka; Janiny, Witolda Gąsiorowskich, Wiesława Siedlarczyka, Zbigniewa Kuś; Adama Jóźwiaka, Jana, Wiesława Safin, Anny Wadowskiej, Jana, Kazimierza Sośnickich, Stefana Mielnickiego, Kazimiery, Stefana Polowy, Zygmunta Wąsika, Adama Liska, Ryszarda Chmarnohorskiego, Krystyny Michalik, Benedykta Dębaka, Jana, Marii Salin; Zofii, Pawła Prokockich; Alicji, Stanisława, Tomasza, Zdzisława Król, Marii Znamirowskiej, Macieja, Honoraty, Michała Zdechlikiewicz, Stefanii, Józefa Nowak; zmarłych z rodzin Muchów i Kramarzów; Teresy, Sabiny, Jana Bialik, Kazimierza Piękosia, Bogusława Parysa; Konstantego, Antoniny Dudzik; Jana, Janiny Wąsik, Danuty Czepiec, Zofii Wach; Andrzeja, Wiktorii, Andrzeja Nowak, Edwarda Czapli, Zofii Prokockiej, Haliny, Tadeusza Chat, Cecylii, Stanisława Zielińskich; Marii, Edwarda Gala, Krystyny, Andrzeja Kareckich, Zofii, Ludwiki, Franciszka Garus, Marii, Zbigniewa Nazim, Janiny Klamra, Franciszki, Józefa Grabka, zmarłych z rodzin Galów i Nazimów; Marii, Franciszka Janeczek, Agnieszki, Józefa Kołodziejczyk, Tadeusza Mularczyka; Józefa Kusa i zmarłych rodziców, Zofii, Jana Mechelewskich, Stanisławy Piskorz; Jana, Stanisławy, Adriana Urbańczyk, Jadwigi, Bartłomieja, Jerzego Kowalczyk, Józefa, Adama, Honoraty Fećko, Krystyny, Józefa Liber, Stanisława Zemła, Franciszka Mrozińskiego; Anny, Henryka Głąb; Jana, Anny, Jerzego Sośnickich i zmarłych z rodziny Chrabąszczów; Janiny, Edwarda Pożyczko, Mariana, Edwarda Nowak i zmarłych rodziców; Zbigniewa, Marii Stachurskich; Jana, Anny, Stefana, Zofii Bojdo, ks. Kazimierza Bojdo, Marii, Franciszka, Stanisława, Władysława, Antoniego, Janiny Baca, Zofii, Mirosława, Andrzeja, Janusza, Alicji Łobodzińskich, Wiktorii, Mariana Piotrowskich, Alicji Nawrockiej, zmarłych z rodzin Ogarów, Pabianów, Bojdów, Baców, Sidorowiczów, Steligów; Stanisława Godka, Agnieszki, Franciszka Jantoń; Mieczysława, Stanisławy, Jana Żak, Kazimierza Wymysło, Kazimierza Skarbka, Anny Figas; Teresy, Sabiny, Jana Bialik i zmarłych rodziców, Lucyny, Józefa Józefek i zmarłych z rodziny, Antoniego Kaszuba i zmarłych z rodziny; Fryderyka, Anny, Adama Domagała; Józefy, Henryka Sopata, Antoniego, Bronisława Kukiełka; Agnieszki, Anny, Józefa, Franciszka Kołodziejczyk, Marii, Franciszka Janeczek, Katarzyny, Zofii, Heleny, Franciszka, Józefa, Stanisława, Kazimierza Wesołowskich; Stanisława Kułagi, Kazimierza, Stanisławy Bialik, Eugeniusza, Jerzego, Kazimierza Walaszek, Stanisławy, Marii Czepiec; Zenona Gaździka, Genowefy, Jana Brożek, Pelagii, Jana, Huberta Podstawskich, Jolanty Napora; Ireny, Stanisława Politewicz, Bronisławy, Józefa Starczewskich; Marii, Leona Skruch, Katarzyny Idziak, Heleny Mika, Marii, Józefa Bialik; Jerzego Górki, Rozalii, Jakuba Grzegorczyk, Janiny, Stefana, Marii, Franciszka Makowskich, Marii, Józefa Słabych, Genowefy, Kazimierza, Marka Kareckich, Andrzeja Tadusa;

 

Podczas mszy św. o 11:00:

Janiny, Mieczysława Zawiła i zmarłych z rodziny, Janiny, Stanisława Okrutniak i zmarłych z rodziny, Julii, Barbary, Marii Madej i zmarłych z rodziny Madejów, Wiktora Grabowskiego, Jana Surdela, Józefa Junkiewicza i zmarłych z rodziny; Michała Stalmacha, Tomasza Zyjaka, Zdzisława Stęgowskiego; Juliana Jagło, Władysława Matysiaka i zmarłych rodziców; Zbigniewa Kudełko, rodziców, brata bratową i zmarłych z rodziny; Kazimierza Pietranka; Jana, Andrzeja Szyller, Stefanii, Jana, Tadeusza Krawczyk, Janiny, Stanisława Staniec, Anny, Piotra, Józefa Podobińskich, Tadeusza Moskały, Janiny Glanowskiej-Moskała; Adama Greli, Jana, Katarzyny Szyszkiewicz; Adama, Józefa, Zofii, Mariana Pawlik; Józefa, Stanisławy Tarka, Łucji Śliwa, Kazimierza Zyska, Anny, Edwarda, Tomasza Krawczyk; Zofii, Jakuba Buła; Edwarda Budacza, Róży, Stanisława Michalczyk, Wiktorii, Jana Wójcik; Zofii, Franciszka, Tadeusza, Stanisława Ciosmak, Józefy, Jana, Janiny, Zdzisława, Władysława, Andrzeja Strzałka; Krzysztofy, Wojciecha Kwiatkowskich, Marii Bator, Walerii Korzeniowskiej, Zofii, Michała, Stanisława, Piotra Wrona, zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, Kaszyckich, Wronów i Statków; Katarzyny, Wojciecha Dziudziek, Jadwigi, Wawrzyńca Kowalik, Anny, Franciszka, Andrzeja Grabka; Kazimierza, Roberta Cielińskich, Zbigniewa, Witolda Nęcka, Mieczysława Kani; Mieczysława Batora i zmarłych z rodziny, Marii, Romana Ziembla i zmarłych z rodziny, Rafała Kadłuczki, Andrzeja Szydłowskiego, Marcina Machaja; Jadwigi, Stanisława Piątek, Jana, Genowefy Lamenta, Edwarda, Genowefy Jaciubek; Jana Czepca, Wiktorii, Anieli, Mieczysława Tarnowskich; Franciszka Miksy, Janiny Jacka rodziców, Stefana, Marii Podolskich; Marianny, Stanisława Duch, Anny, Jerzego Smoter, Weroniki, Konstantego Kucza; Krystyny Buła, Marii, Aleksandra Woźnik; Tadeusza Sikorskiego; Bronisławy, Józefa Kępa; Sławomira Grzegorczyka, zmarłych z rodzin Janików i Grzegorczyków; Haliny, Tadeusza Kaszuba; Stanisława Czepca; Marii, Wojciecha Kijak, Józefy, Mieczysława Merchut, Mieczysława Nosala, Roberta Kamińskiego; zmarłych z rodzin Chorągwickich i Furtaków; Tadeusza Bańbuły, Rozalii, Feliksa Korbut, Marii, Wawrzyńca Kaszuba; Jacka, Marty, Wojciecha Białko, Franciszka, Krzysztofa Jędrych, Genowefy, Józefa Janik; Ireny, Jerzego Rusin, Stanisława, Eugenii, Stanisława Wąchała, Anny, Jana Czepiec; Antoniny, Józefa Czepiec i zmarłych z rodziny, Haliny, Józefa Nęckowskich, Zofii, Leona Mamrak i zmarłych z rodziny; Aleksandra, Genowefy, Franciszka Woławczyk, Mariana, Marii Trzaska; Marii, Ludwika, Aleksandra Matysiak, Marii, Stanisława Kukuczka, zmarłych z rodzin Matysiaków, Nowaków, Kukuczków i Bochniarzy; Janiny, Józefa, Marii, Józefa, Jana Koza, Marii Czepiec, Anny Łacheta; Marii, Zdzisława Jędrzejowskich; Mateusza Hajdasa; Zuzanny, Władysława, Stanisława, Marianny, Piotra Świech, Krystyny Nocoń, Marii Czekajskiej; Jana, Bronisławy Szwajda i zmarłych rodziców; Weroniki, Władysława Czereb, Marii Paciorek, ks. Adolfa Mroczka, zmarłych z rodzin Czerebów, Wróblów i Paciorków; Wiktorii, Andrzeja Kaszuba, Genowefy, Bolesława, Stanisława Ciećko, Michała, Jana Kita; Jana, Janiny, Zofii, Stanisława Witala, Anny Paleta, Mieczysława, Franciszka, Zygmunta Markowskich; Krystyny, Kazimierza, Roberta Baczyńskich, Stefanii, Bronisława Kaszuba, Wandy, Mieczysława Wołek; Jana, Zofii, Jana, Marcjanny, Jana Czepiec; Tadeusza, Elżbiety Machlowskich, Urszuli Smolińskiej; Wiesławy, Antoniego Broś, Zofii, Wincentego, Eugeniusza Kicka, Ireny Salach, Izabeli Moszumańskiej, Ireny, Jana, Jerzego Nogieć; Lesława Mączki, Wiktorii, Walentego Susuł; Tadeusza Zielińskiego, Zofii, Franciszka, Ryszarda Dyrda; Anny, Edwarda, Tomasza Krawczyk, Wojciecha Sikorskiego, zmarłych z rodzin Krawczyków, Rosów, Sikorskich i Tarków; Jerzego Josse, Wandy, Mariana Wiatrak, Katarzyny, Józefa Zemełka; Ireny, Florentyny, Juliana Kasprzyk, Janiny, Antoniego, Zbigniewa, Knapik; Janiny, Stefana Makowskich, Franciszki, Witolda Puchała; Władysława, Gertrudy Kozik, Jana, Reginy, Jerzego, Wandy, Adeli Kuberskich, Adama, Józefa, Anny Piwowarczyk, Rozalii, Konstantego Smolarz, Marii, Tadeusza Furmanek; Artura Maślańca, Stanisławy, Justyny Cuber, zmarłych z rodzin Maślaniec i Ożarowskich; Zofii, Władysława, Piotra Basta, Janiny, Józefa Tyka, Kazimierza Grzegorczyka; Józefa Wymysło; Agaty, Jakuba, Marii, Jakuba, Janiny Makuła, Juliana, Julii Piechnik; Ewy Homan; Zofii, Stefana Lipka, zmarłych z rodzin Lipków, Czujów, Jaroszów; Łucji, Zofii, Józefa Wrońskich, Jadwigi, Karola, Zdzisława Loster, Marii Stawiarskiej, Stanisławy, Mieczysława Mirek, Marii, Władysława, Marii, Małgorzaty Mączyńskich, Danieli Grzegorczyk, Ireny, Jerzego Palmi, Alicji Jaroszyńskiej; Ignacego Karnasia, Teresy, Marii, Walentego, Tadeusza, Józefa, Stanisława Nykiel, Jana Sośnickiego; Tomasza, Franciszka Baran, Jerzego Sośnickiego; Oli Szokalskiej, Bogdana, Ksenii, Jana Ślifirczyk, Anny Bednarskiej, Franciszka Kowalczyka, Stanisławy, Wacława Pikiel, Izabeli, Waldemara Zemfler; Adama, Władysławy Wiecheć, Jana syna, Katarzyny, Józefa Halik, Henryka syna, Kazimierza Kluczewskiego; Kazimierza, Piotra, Anny Grzegorczyk, Anny Szeleźnik; Marii, Aleksandra, Piotra Skrobisz, Krzysztofa Świerczka, Anny Bil, Anny Giemza, Jana Polichta, Mariana, Józefa Prytko, Władysławy Szafraniec; Katarzyny, Jana Czepiec; Tadeusza Winczewskiego, zmarłych z rodzin Winczewskich i Szewczyków; Tomasza, Marianny, Józefa, Wojciecha, Anny Pałac, Zofii Kubala, Marii Czuba; Jadwigi Pławny; Julii, Stanisława Adamczyk, Zofii, Mieczysława, Bogusława Kaczmarczyka, Kazimierza, Bronisława, Stanisława Dusza, Marii, Józefa, Pelagii, Władysławy, Tadeusza Jazgarzyńskich, Longiny, Józefa Sojka, Urszuli Baran; Mirosława Zasępa, Zofii, Longina Uwijała, Marii, Mariana Michalskich; Kazimierza Zyska, zmarłych z rodzin Zysków, Kawulów, Galów; Adeli, Stanisława Majewskich; Pawła, Danuty, Krzysztofa Janik; Mieczysława, Eleonory, Stanisława, Marty Socha i zmarłych z rodziny, Otylii, Wojciecha Morków, Leona, Adeli, Józefa, Leona Nowakowskich, Zbigniewa, Izabeli, Stanisława Kisielewskich; Stanisława, Filomeny, Józefa Oświęcimka, Józefy, Józefa Kurczak; Heleny, Jakuba Zemełka, Adama, Katarzyny, Jana Wierzbickich, Stanisława Kubika; Bernadetty Jaros, Zofii, Andrzeja, Daniela Dobranowskich, Anny, Tomasza Mozgała; Mieczysława, Piotra, Julii Suchan, Stanisławy, Józefa, Jadwigi, Stanisława Cygan; Janiny, Romana Mateusiak; Marii, Zofii, Stanisława Słomka; Danuty, Marii, Jana, Walentego, Zofii, Mariana Dyrda, Józefy, Marii, Rozalii, Józefa Raźnych, Jerzego Brzoskwinia, Janiny, Mariana, Józefa, Stanisława Brzuchacz, Łukasza, Marcina, Ludwika Chodorowskich; Mieczysława, Stefanii, Rudolfa, Tadeusza Trzaska, Marii, Andrzeja, Adama Baczyńskich, Barbary, Adama Zarzęka;

WYPOMINKI

Przycisk

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

 

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

qr code

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Created with WebWave CMS